-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۱, سه‌شنبه

تفسیر معنوی؛ یک میلیون فروش دریکسال

مولانا پیامبر گفتمان های انسانی


اولین محفل از سلسله محافل شعرخوانی تحت عنوان "بشنو از نی چون حکایت می کند"، به مناسبت بزرگداشت مقام معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی با حضور شماری از جوانان و ادیبان، پنجشنبه شانزدهم میزان سال روان در سالن جلسات موسسه در دری و خانه سفید برگزار گردید.
این محفل با زیباخوانی یکی از شعرهای مولانا توسط مهوش جلال شروع شد. در ادامه برنامه عباس آرمان، نویسنده و مدیر مسئول موسسه در دری درباره تعلیمات مولانا برای تزکیه نفس گفت: "مثنوی معنوی همان طور که از نامش پیداست، منظومه ای از تعلیمات برای تزکیه نفس و توجه به بعد معنوی انسان است و از این منظر درمقابل بدن گرایان قرار می گیرد. انسان تعریف شده در جهان باورهای مولانا، معنویت و ذهن و تلاش برای تکامل معنوی است."
سپس داکتر حفیظ الله شریعتی سحر، نویسنده و استاد دانشگاه در مورد شخصیت مولانا و مثنوی به بحث پرداخت و گفت: "شخضیت و سخنان مولانا در غرب به خاطر پذیرش باورها، اندیشه ها، و نگاه کثرت گرایانه او در فرهنگ و گفتمان های انسانی جا افتاد و در یک سال یک ملیون نسخه از تفسیر مثنوی به فروش رفت."
وی در ادامه سخنانش به نقش اندیشه و باور در پرورش انسان کامل اشاره کرد، گفت: "مولانا انسان کامل را کسی می داند که عقل اندیشه گی اش به سمت کامل شدن باشد و شکیبایی، رحم و تامل جزو زندگی او قرار بگیرد."
در ادامه این محفل، چند تن از اشتراک کنندگان شعرهای مولانا را زیباخوانی کردند.