-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۴, دوشنبه

توافق امریکا با تشکیل رسمی دفتر حامد کرزی

فرمان اعطای مستمری بیش از 400 هزار دالر امریکایی به طور ماهوار به حامد کرزی


در فرمان دکترغنی در خصوص پرداخت مصارف دفتر حامد کرزی به ماده ۱۴۲ قانون اساسی اشاره شده است. این فرمان اگر توجیه قانونی داشت، چرا دریک سال مسکوت گذاشته شده بود؟

آفای غنی با صدور فرمانی به وزارت مالیه هدایت داده است که ماهانه ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی معادل بیش از ۴۲۳ هزار دالر امریکایی مصارف ماهانه دفتر آقای کرزی از کد شماره ۹۵ پرداخت شود.

این فرمان که در اوج مرحله نوین فساد و غارت حشری در سطح دولت و حکومت صادر شده، یک اقدام سیاسی است و بوی یک ائتلاف درهم و برهم دیگر از آن به مشام میرسد. این اقدام که با تایید امریکایی ها صورت گرفته، پیشاپیش اشاره میدهد که در صورت وقوع بی نظمی، خطر یا مردن دکترغنی، حامد کرزی یگانه چهره یی مرکزی در «لویه جرگه» اضطراری خواهد بود تا اوضاع از سوی دسته جات متفرق تنظیمی، به مرز غیرقابل کنترول نرسد.

عامل دیگر، تمایل وسوسه انگیز سرمایه گزاری روسها و ایرانی ها بالای حامد کرزی ( همزمان با ظهور بازی جدید از سوریه تا افغانستان) است که باعث امضای اعطای امتیازات خاص به کرزی شده است. این اقدام، تصمیم ساده و «طبق معمول» نمی تواند باشد و بی هیچ تردیدی پس از مشورت با مقامات امریکایی صورت داده شده است. سیاست خارجی افغانستان به طورکامل تابع مصوبات وزارت خارجه امریکا است. بازگرداندن مجدد کرزی به بازی جدید، ظاهراً یک قضیه داخلی نمایانده می شود؛ اما به گونه یی انکار ناپذیر، به مدیریت سیاست خارجی مرتبط است.

ورود دو بارۀ کرزی به عرصه تعامل، و ظهور مجدد قوماندانان و برخی فعالین جهادی به صحنه سیاسی و دفاعی، بخشی از بازبینی امریکا در سیاست گزاری افغانستان درآستانه اجرایی کردن «انتقال جنگ» به آسیای میانه است.
کرزی اکنون ( حداقل طوری که خودش نمایش میدهد) از طرفداران مشارکت حتمی طالبان در  حکومت است و افزون برآن، در جریان دیدار های خود با سران حکومت فعلی، خواستار قطع عملیات علیه طالبان و برقراری آتش بس شده است. عین حرفی را زده است که نوازشریف در امریکا بر زبان آورد. بزنس بر سر طالبان، یکی از ابزار های موثر بازگشت تیم حامد کرزی به عنوان بخشی از قدرت در حکومت کنونی و آینده است.

درک این موضوع که امریکایی ها چه گونه تصمیم گرفته اند با اجرای خواهش های حامد کرزی، او را دو باره وارد تعاملات کنند، ساده است. در سفر نواز شریف به واشنگتن، برسر طالبان و آینده سیاسی آن ها توافقاتی جدید رونما شده است که بخشی از آن، در واقع اجرای خواسته های حامد کرزی نیز است. قطع کشتار طالبان و  حضور در میز مذاکره با موقعیت برابر با آن ها، از شعار های دایمی دولت کرزی- فهیم بوده است.

اکنون که این درخواست ها حداقل بین پاکستان و امریکا مسجل شده، لابی طالبان درکابل، باید در مذاکرات آینده نقشی رسمی داشته باشد و دفتر حامد کرزی با مخارج سنگین دالری، به همین منظور فعال شده است. سرباز گیری امریکایی ها پس از تشدید جنگ در سوریه و دراز کردن دست دوستی و کمک به کابل از سوی روسیه، خبر از تغییر طرح های گذشته و تلاش برای آغاز یک دورۀ جدید ائتلاف با طیف های مختلف قومی و سیاسی میدهد.
تیم حامد کرزی بعد از دو حادثه، درموقعیت بهتر قرار گرفته است: تشدید رقابت بین روسیه  و غرب و شکست دولت وحدت ملی در تمامی جهت های اداری و نظامی. حکومت غنی- عبدالله عملا فروپاشیده و اکنون کار روی زمینه های به هم ریخته این حکومت آغاز شده است. اجرای مخارج دفتر کرزی از توان حکومت نیست و همان طوری درفرمان تذکره داده شده، از «کدویژه» اجرا می شود.  کد ویژه یعنی همان حساب مخصوصی که امریکایی ها در اختیار ارگ قرار میدهند.