-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۱۶, پنجشنبه

امریکا از کدام بازسازی سخن میگوید؟

اشاره: چرا جان ساپکو مشخص نمی سازد که پروژه های بازسازی امریکا در افغانستان که بعد از سه ماه ویران و غیرقابل استفاده نشده، کدام ها اند؟


ادارهء سرمفتش خاص ایالات متحدهء امریکا در اموربازسازی افغانستان (سیگار) می گوید، رویدادهای اخیر در شهر کندز نشان می دهد که پروژه های بازسازی امریکا در افغانستان که ملیارد ها دالر بالای آن سرمایه گزاری شده با خطرهای بزرگ مواجه است.

جان سوپکو می گوید، بدون امنیت ابتدایی نا ممکن بود که پروژه های بازسازی در افغانستان تکمیل شده و تلاش ها در این زمینه پیش برده شود.

جان سوپکو رییس ادارهء سیگار در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته است، واقعیت است که با رویداد های کندزهمهء دستاورد ها در عرصهء بازسازی در این منطقه با تهدید مواجه شده است.

واشنگتن از سال 2002 میلادی از سقوط رژیم طالبان تا اکنون حدود 110 ملیارد دالر را برای امور بازسازی افغانستان مصرف کرده است، اینکه به چی مقدار آن در کندز سرمایه گزاری شده دقیق معلوم نیست، اما یک مقام "ماموریت حمایت قاطع" ناتو در افغانستان گفته است، امریکا از سال 2008 به اینسو حدود 25 ملیون دالر را در چوکات پروژه های بازسازی در کندز مصرف کرده است.

جان سوپکو سرمفتش خاص ایالات متحدهء امریکا در اموربازسازی افغانستان می گوید، آنچه که در کندز اتفاق افتاد، در عرصهء بازسازی در سطح افغانستان نگرانی های را به وجود آورده است.

رویداد کندز سوالاتی را در مورد توانایی نیروهای امنیتی افغانستان نیز مطرح ساخته و بحث ها را در کانگرس امریکا در زمینهء حضور نظامی این کشور بعد از سال 2016 میلادی در افغانستان دوباره گرم ساخته است.

به نوشته آژانس خبری فرانس پرس از سال 2001 میلادی به اینسو 60 ملیارد دالر بالای آموزش و تجهیزات نیروهای امنیتی افغانستان مصرف شده است، اما رویداد کندز نشان داد که تا هنوز هم آنها قادر نیستند که حملات مخالفان شان را به عقب زنند.