-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۲, شنبه

تفاله نویسی فارن پالیسی

دیگر با این شیوه، «پر زدن به کلاه افغان ها» بحران کاهش نمی یابد. امریکا باید سرکیسه را نه برای پاکستان، بل برای حفظ افغانستان شُل کند.


نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد عدم ستراتیژی واضح امریکا در رابطه با افغانستان تحت عنوان ماموریت امریکا در افغانستان چه باید باشد؟

نشریه در مطلب خود می نویسد، وقتی که صحبت در مورد جنگ افغانستان می شود غربی ها به تقسیم اوقات ها و ارقام بیشتر توجه می کنند و وقایع داخل این کشور را مد نظر نمی گیرند.

به نوشته نشریه، هر چند تهدید های زیاد در افغانستان وجود دارد، طالبان فعال هستند، القاعده و گروه داعش فعالیت های خود را ادامه می دهند و در حکومت افغانستان هنوز هم وحدت نظر وجود ندارد و بسیاری از اعضای کابینه و والی ها تعین نشده اند، اما از سوی دیگر در هر ساحه زندگی در افغانستان یک نوع پیشرفتی است.

نشریه فارن پالیسی در این رابطه به میلیون ها جوانی که به مکتب می روند، ده ها هزار معلمی که مسلکی تعلیم گرفته اند، کاهش مرگ و میر مادران در وقت ولادت و سرمایه گذاری ها و آزادی مطبوعات و پیشرفت های دیگر اشاره می کند.

اما به نوشته نشریه، تمام این پیشرفت ها در معرض خطر قرار دارند زیرا در یک کشوری که امنیت تامین نباشد، پیشرفت ها در دیگر ساحات می تواند به آسانی متوقف شود.

از این رو نشریه فارن پالیسی پیشنهاد می کند که اداره بعدی امریکا باید بر یک ماموریت خاص در افغانستان تمرکز نماید و بر حکومت این کشور فشار وارد کند که با از بین بردن فساد، تقویه وحدت و حاکمیت قانون زمینه را فراهم بسازد که این دست آورد ها در درازمدت هم وجود داشتند باشند و تلاش های امریکا و جامعه جهانی در افغانستان به هدر نروند.