-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱, جمعه

راه حل، تصادم است یا لویه جرگه؟

مردم دریک بن بست گیر افتاده اند.


انجمن والیان افغانستان به این باور است که اگر لویه جرگه عنعنوی دایر نگردد، بحران کنونی در کشور بیشتر می شود.

عبدالجبار تقوا رئیس این انجمن و والی پیشین کابل در نشستی خبری به روز پنجشنبه در کابل گفت برای خروج از بن بست موجود در کشور نیاز است تا لویه جرگه عنعنوی دایر گردد.

وی گفت حکومت باید هوشیارانه عمل بکند تا انسجامی را در بهبود اداره بوجود بیآورد:

" پیشنهاد ما به حیث کسانی که تجربه داریم این است که برای خروج از این بن بست باید راهی جستجو شود، یگانه راهی را که ما میبینم تدویر یک لویه جرگه است، لویه جرگه دایر شود و نماینده های بزرگ و با صلاحیت ملت، کشور را از این بحران موجود خارج بکنند. "

آقای تقوا وضعیت فعلی کشور را تکان دهنده خوانده گفت مشکلات اقتصادی، امنیتی و بیکاری سبب شده تا روزانه هزاران جوان افغانستان را ترک کنند.

انجمن والیان افغانستان همچنان می گوید که عدم صلاحیت کاری والی ها و چند دسته گی در ادارات حکومتی محلی، عامل بخشی از نا امنی ها در کشور است.

امان الله احمدزی یکی از تحلیل گران به رادیو آزادی گفت، با توجه به مصارف لویه جرگه های قبلی نتایج موثری نداشته اند:

" وضعیت افغانستان از لحاظ اقتصادی و امنیتی گفته می شود که در حال حاضر خوب نیست اما در عین حل فکر نمی کنم که تدویر لویه جرگه بتواند، بسیار موثر باشد، تدویر لویه جرگه ها به وقت زیاد نیاز دارند، در عین حال پر مصرف اند و به بودجه زیاد نیاز دارند و اگر دستآورد های لویه جرگه های قبلی را بیبینیم، با توجه به مصارف آن موثر نمی توانیم نتیجه گیری کنیم. "