-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۹, پنجشنبه

بحران کندز؛ وجنگ سرد رحمت الله نبیل و اتمر

تظاهرات امروز خیابانی در کابل و هشدار سفارت امریکا درمورد احتمال حمله تروریستی برکابل
برخی منابع نیز از حمله به اقامت گاه حامد کرزی درکابل مشوش اند.


گزارش هایی از تیره تر شدن روابط بین رحمت الله «نبیل» رئیس امنیت ملی و محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی واصل شده است.
رابطه این دو مقام حکومتی زمانی آشفته شد که اوایل سال جاری، سندی به نام پیمان همکاری های امنیتی با پاکستان به امضاء رسید. نبیل درآن زمان از آن چه پیش آمده بود؛ ابراز برائت کرد اما دست درازی های حنیف اتمر در حریم صلاحیت های امنیت ملی و تحقیری را که از آن ناحیه موقعیت و اعتبار وی را مخدوش کرد، هرگز فراموش نکرده است.

درگزارش قید شده که ارگان امنیت ملی در کُل از رفتار سیاستگران کلیدی در اطراف دکترغنی ناراضی است. پوزش خواهی رحمت الله نبیل از مردم به خاطر کوتاهی در دفاع از کندز، هدف گیری اقدامات حنیف اتمر بود. نبیل عملاً شبکه اعصاب نظام را در دست خود دارد و اپرات بلند پایه نیز با قاطعیت از موضع گیری های وی پشتیبانی می کنند. با این حال، شماری از مسئولان بلند پایه در ریاست امنیت ملی، آدرس های خاموش ومظنونی اند که هماره مراقب رحمت الله نبیل اند.
یک سازمان اعلام ناشدۀ امنیتی به طور موازی در داخل نظام فعال است.
سخنان دیروزی رحمت الله نبیل واضحاً علیه تصمیم گیران نظام کنونی بود و نشان میداد که در پس ماجرا چیزهایی متضادی در جریان است. نبیل موقعیت خود را در نقش اپوزیسیون داخل نظام تثبیت کرده و تا کنون هر گونه تلاش از سوی حلقه مشاوران و دکترغنی برای کمرنگ کردن اعتبار وی بیش از پیش با شکست مواجه شده است.
سبوتاژ گران داخل نظام اکنون رحمت الله را نبیل را عنصری نا مطلوب به حساب می آورندو گزارش هایی سری مشعر اند که قصد دارند زمینۀ برکناری وی را مساعد کنند.
همزمان با ادامه تشنج در ارکان رهبری نظام سیاسی در کابل، و سیر حوادث نا گوار در کندز، یک رشته تحرکات غیرعادی در پایتخت شروع شده است. فراخوان برای برپایی یک راه پیمایی اعتراضی که واضحاً از نظر احساسات و انگیزه با تجمعات قبلی تفاوت دارد، خطر وقوع برخی حوادث غیر قابل پیش بینی از جمله حمله به اقامت گاه حامد کرزی را از همین حالا افزایش داده است. موازی با این دگرگونی ها، سفارت امریکا به شهروندان آن کشور در کابل هشداری صادر کرده که کابل را ترک کنند. ازین قرار، ممکن است برخی حوادثی در راه اند که مردم از آن مطلع نیستند.
امنیت ملی قادر است خیزش های خیابانی را کنترول کند. همه به شمول طرفداران طالبان در کابل مسلح استند و هرحادثه یی خشونت بار، برای همه مردم زیان بار است. اوضاع کابل، تشنج و تقابل را در کابل داغ تر کرده است. آن چه در کندز اتفاق افتاده، برآمدِ یک رشته عملیات دپلوماتیک برون مرزی است که به بازنگری حضور شمار بیشتر نظامیان بین المللی در افغانستان ( پس از شروع 2016) و فعال شدن روس ها در منطقه رابطه دارد. 
این قضایا نباید موجب شود که شیشۀ شکسته منافع افغانستان بار دیگر بشکند.