-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۷, دوشنبه

فاجعه بزرگ

وحید پیکان به نقل از نقیب الله فایق نوشت که سرباز اردوی ملی در کوه های غورماچ با آخرین گلوله یی که برایش باقی مانده بود، به زنده گیش پایان داد.


دقايق قبل سربازي كه در كوه هاي غورماچ در محاصره گير مانده و حمله شديد بالاي شان جريان دارد، پشت تيلفون گريان ميكرد وميگفت كه از براي خدا مارا به كوه ها تنها مانديد، اين سرباز ازمرگ نمي ناليد او از نامردي مسوولين حكومتي مي ناليد .
سرباز قبل از خدا حافظي تيلفوني، با گلوله خودش با زنده گي خداحافظي كرد، طالبان پوسته هاي صحرايي شانرا گرفت، ده ها سرباز را زنده تيرباران كرده و قومندان امنيه غورماچ را با پنجاه سرباز ديگر اسير گرفت .