-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۱۶, پنجشنبه

وخامت اوضاع

آمریکا از شهروندانش خواست افغانستان را ترک کنند !


خبرگزاری اکسپرس تریبیون گزارش داد که : سفارت آمریکا در کابل در هشداری که در وبسایت خود منتشر کرد، نوشت: به شهروندان آمریکایی که به افغانستان سفر کرده یا در این کشور اقامت دارند توصیه میشود که افغانستان را ترک کنند. 
این هشدارها چند ساعت بعد از آن مطرح شدند که طالبان دست به یک حمله دیگر در کابل زد که در جریان آن سه بمبگذار به مهمانخانه در منطقه دارالامان در نزدیکی سفارت روسیه حمله کردند.
در پیام هشدارآمیز سفارت آمریکا در افغانستان آمده است: وضعیت امنیتی در افغانستان شدیدا بی‌ثبات است و تهدید علیه همه شهروندان آمریکایی در این کشور شدید است. 
در ادامه این بیانیه آمده است: سفارت آمریکا در افغانستان قویا از شهروندان آمریکایی که قصد ماندن در افغانستان را دارند میخواهد در طرح‌های امنیت شخصی خود بازنگری کنند، اقدامات مناسب به منظور بهبود مصئونیت شخصی خود صورت دهند و از اتفاقات محیط اطراف خود مطلع بوده و آخرین اخبار را از رسانه‌های محلی دنبال کنند و سطح بالای هوشیاری خود را حفظ کنند.