-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۹, چهارشنبه

میوۀ درخت کرزی- فهیم

پاکستان رسماً درطرح ستراتیژی نو برای افغانستان شامل شد.
یو اس ای تودی


روزنامۀ یو اس ای تودی می نویسد رئیس جمهور امریکا روز پنجشنبه آینده با صدراعظم پاکستان در قصر سفید ملاقات می کند و موضوع عمدۀ گفتگو ها ستراتیژی نو واشنگتن برای افغانستان خواهد بود.

روزنامه می افزاید که این بازدید یک فرصت خوب برای افزایش همکاری میان واشنگتن و اسلام آباد می باشد.

یو اس ای تودی به افزایش همکاری در بخش های تجارت، سرمایه گذاری، خدمات صحی، امنیت اسلحۀ اتمی، مبارزه در برابر تروریزم و مساعی دو کشور برای ثبات و آرامی منطقه اشاره می کند.

امریکا یک هفته پیش از بازدید صدراعظم پاکستان از واشنگتن در یک تغییر در ستراتیژی خود برای افغانستان حضور هزاران سرباز خود در این کشور را تمدید کرد.

دونالد ترمپ نامزد پیشتاز جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده از ستراتیژی نو رئیس جمهور امریکا که بر مبنای آن حدود 5500 سرباز این کشور پس از سال 2016 هم در افغانستان باقی می مانند، حمایت کرد.

روزنامۀ واشنگتن ایگزماینر از قول دونالد ترمپ می نویسد که او روز سه شنبه به تلویزیون سی ان ان گفت که افغانستان یک جای بسا مهم است، در کنار پاکستان موقعیت دارد، کشوری که دارای اسلحۀ اتمی می باشد.

قبل ازاین از قول دونالد ترمپ منتشر شده بود که او مخالف فرستادن عساکر امریکایی به افغانستان بوده است ولی وی به سی ان ان گفت که من هرگز نگفته ام که مداخله درافغانستان یک اشتباه بود بلکه مطلب من این بوده که مداخله در عراق یک اشتباه بوده است.