-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۱۸, شنبه

عطا «نور» غنی- عبدالله را متهم به سقوط کندز کرد.

آقای نور اعتراف کرد که درموقعیت خارج از نظام، قادر به جنگ با طالب نیست.

عطا محمد نور سرپرست ولايت بلخ در مورد علل سقوط خونبار شهر کندز گفت:

هيچ امکان ندارد که باموجوديت تعداد زيادى از نيروهاى دولتى مجهز، سه صد طالب، لُچک و قاتلان بيايند وشهر را تصرف نمايند.
وی بدین وسیله رشته اتهاماتی را که گفته می شود برخی افراد ارشد نظام کنونی در نقش «ستون پنجم»، شهر کندز را به طالبان واگذار کردند؛ تأیید کرد.

وى ضمن سخنان خویش، دکترغنی و عبدالله را به عدم تعهدات شان در مورد رسیده گی به هشدار ها در مورد سقوط برخی از ولایات شمال متهم کرد و گفت:

من تنها درمورد کندز نه، بلکه در رابطه به تمام ولايات شمال قبل ازعيد قربان به رييس جمهور، رييس اجرايى و رييس شوراى امنيت ملى، مشورۀ عمليات را دادم که با استقبال آنان مواجه گرديد، تعهداتى هم نمودند؛ اما بر آن عمل نکردند.

به گفتۀ نور، حالا هم به خاطر حفاظت کشور به جنگ آماده  ومطمين است وميخواهد که به خارج از بلخ در ساير ولايات نيز عمليات نمايد؛ اما رييس جمهور و رهبران ديگر اجازه ندادند.
عطا محمد نور برای نخستین بار اعتراف کرد که: بدون دستور رهبران حکومت و قطع روابط با نظام، بيرون از ولايت خود برضد دشمنان  جنگ کرده نمى توانم.