-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۸, سه‌شنبه

علایم جنگ عربستان- ایران بر سر کعبه شریف

ایران قادر است هزاران تانک و دیواره های فولادین را برای دفاع از حریم کعبه- قبله مسلمانان- به حرکت درآورده و درآن جا مستقر کند. 


وزیر امور خارجه عربستان سعودی ابراز امیدواری کرده که ایران با تغییر سیاست هایش از دخالت در امور کشورهای منطقه خودداری کند و در عین حال تهدید کرد که ریاض حتی آماده مقابله نظامی با اقدامات ایران است.

عادل الجبیر، دوشنبه 21  میزان، در کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه آلمان، ادعا کرد: «ما امیدواریم ایران سیاست هایش را تغییر دهد و دخالت در امور کشورهای منطقه، در سوریه، یمن، عراق و لبنان را متوقف کند».

وی هشدار داد که  از «تمام توان سیاسی، اقتصادی و نظامی» خود برای «دفاع از حاکمیت و مردم اش در برابر اقدامات ایران» استفاده خواهد کرد.

عربستان آبستن یک توفان هرج ومرج تاریخی است. تمام منفذ های آزادی وتوسعۀ اجتماعی درین کشور بسته اند. هیجانها و انرژی های انسانی، به شکل یک سونامی خفته در شکم عربستان انبار شده و درکمین است و کوچکترین ورشکسته گی اقتصادی و امنیتی، انفجار بزرگی را به وجود خواهد آورد که نخستین حاصل آن، قدرت گیری نظامیان برای حفظ نظم، تدارک برای یک کودتا برای کنترول اقتصاد و امنیت، و شروع یک جنگ داخلی است.

جنگ لفظی ایران وعربستان در هفته های اخیر، با ادبیات ستیزه جویانه ادامه یافته است و جمله نشانه ها و اسباب بیانگر این واقعیت اند که وضع به زیان دولت سعودی در حال انکشاف است. عربستان توان جنگ با ایران را در هیچ جبهه یی ندارد. کدام نیروی جنگنده و آزمایش شده در میدان، در عربستان وجود فزیکی ندارد. امریکا برای دفاع از عربستان با ایران اعلام جنگ نمیدهد. روسیه درکنار ایران است و هند نیز انباشته از نفرت از عرب، همسویی سراسری با ایران دارد.

درحادثه اخیردر منا، حکام سعودی درجهان اسلام، به سختی بی حیثیت شده اند و سایه رد گیرِ جنگ فرسایشی در یمن،  مستقیماً نظام از کار افتادۀ عربستان را آماج گرفته است. اگر برفرض جنگی در بگیرد، قوای ایران با شتابی غیر قابل تصور،  تحت شعار دفاع از کعبه شریف- قبله اسلام- هزاران تانک و ابزار های جنگی را در اطراف قبله مستقر خواهد کرد. ایران تمام امکانات را دراختیار دارد تا جنگ مقدس برای دفاع از حریم خانه خدا را در کمال اطمینان ادامه دهد. برسر دفاع و حراست از قبله مسلمانان، امریکا و ناتو هیچ اقدام جنگی نخواهند کرد. ایرانی ها یاد گرفته اند که برای بی طرف نگهداشتن امریکا وغرب درجنگ با عربستان، منافع اقتصادی- امنیتی امریکا و حتی اسرائیل را تضمین کنند.