-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۰, یکشنبه

والی پکتیکا 12 میلیون افغانی را دزدید.

خورشید امان فرزند نادر خان کتوازی، با والی «دهان جوال» گرفت. 


همه ساله، برای مقابله با توفان برف و برفکوچ و راه بندان در فصل سرما، یک بودجه کوچک برای رسیده گی به حالات اضطراری و عاجل دراختیار وزارت فوائد عامه و انکشاف دهات قرار داده می شود.
سال گذشته درمجموع سال خشک، کم برف و کم حادثه بود. بنا برین پول اختصاصی برای مصارف عاجل سرجایش باقی ماند. قراراطلاع، در ولایت پکتیکا، پول ذخیره در اوج گرما- ماه اسد- به وسیله والی جدید در تبانی با خورشید امان فرزند نادر خان کتوازی با کار برد اسناد جعلی از بانک برداشت شده و بین دو نفر تقسیم شده است. موضوع بدین وسیله به مخاطبان اخبار شد.


«خان» خود کامه در پسکوچۀ لویه پکتیا
امپراتوری کوچک نادر خان کتوازی در ولسوالی خیرکوت پکتیکا


حمله انتحاری بر یک میدان ورزشی در ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا، جان ده تن از جوانان را گرفت و چهل نفر دیگر را معیوب کرد.
اما عامل اصلی نفوذ خرابکاران در پکتیکا، خیره سری و فساد درحکومت محلی  وانحصار ارگان های امنیتی است. به طور نمونه، صلاحیت های کامل حکومت محلی در دست نادرخان کتوازی عضو پارلمان است. شخصی به نام اسلم به فرمان نادرخان به حیث قوماندان امنیه و پسرش به حیث قوماندان پلیس محلی مقرر شده اند. این ها نه دولت کابل را به رسمیت می شناسند نه والی را.
در فهرست پلیس محلی منطقه خیرکوت نام 100 نفر ذکر شده اما هیچ یک دروظیفه حاضر نیستند و معاش و امتیازات این نیروی خیالی هر ماه به جیب نادر خان می رود.

علاوه برین، به تعداد 80 نفر از نیروهای امنیتی موظف اند قلعه نادر خان را محافظت کنند. زمانی که یک وکیل دریک ولسوالی تا این سطح در فساد و خود سری غرق است؛ نباید از کلان شهر ها و کابل چیزی بیشتر انتظار داشته باشیم.
به حوالۀ یک گزارش از محل، والی وقوماندان امنیه، کاملاً تحت فرمان نادر خان هستند و آن طوری از وی حساب می برند که گویا دکترغنی ووزیر داخله تابع و مادون نادر خان هستند. این درحالی است که نادر خان، بیخ گوش دکترغنی نیز آنتن خود را فعال کرده است.
شمیم کتوازی برادر نادر خان کتوازی از مشاوران درجه یک دکترغنی است. پس این دکترغنی بیمار ومریض زود کجا را کنترول کند؟