-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۲۶, سه‌شنبه

سخنگوی داعش: 50 درصد کمک از ایران به ما میرسد.

 خبر نوشته شده به وسیله جلال بایانی کاوشگر
اشاره: آقای کاوشگر تاریخ این خبر مه الجزیره را شام هفده نوامبر- احتمالاً به وقت محلی همان کشوری درآن زنده گی دارد- قید کرده. شاید در دیگر کشورها از جمله استرالیا، تقریباً ظهر است.


سخنگوی داعش ] {نیروهای داعش به این دلیـل به ایـران حملـه نمی کنـیـم !} 
"ابو محمد العدنانی" سخنگوی داعش در اظهاراتی اعلام کرد: داعش، نصیحت ها و توجیهات شیوخ جهاد و رهبران خود– به تعبیر وی- در مورد عدم حمله به ایران را گوش کرده به همین دلیل شیعیان در ایران را به حال خود رها کرده تا راحت زندگی کنند ، وی که گویا در دنیای خیال به سر می برد مدعی شده اگر می خواست به ایران حمله کند می توانست آن را به رودخانه ای از خون تبدیل کند!اما ایران در حال تبدیل شدن به متحد داعش است و پنجاه فیصد کمک ها به داعش از طرف ایران صورت میگیرد.
تلویزیون الجزیره شام ۱۷ نوامبر ۲۰۱۵.