-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آبان ۱۷, یکشنبه

فرمایش خنده آور رضا معینی

رضا معيني از گزارشگران بدون مرز:


هرگونه حمله اگر بر خبرنگاران توسط طالبان صورت گيرد، نماينده گان طالبان در خارج از افغانستان به شمول دفتر اين گروه در قطر، پاسخگو باشند.
از برگه مرتضوي