-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۷, شنبه

نقطه ضعف اسلام

هرگروه و جریان اسلامی، که با یکدیگرجنگیده و با دیگران درجنگ اند؛ خیلی راحت قادر اند تفسیر مستند ومقرون به بیان نصوص را برای دفاع از کردار های سیاه وسفید خویش ارائه بدهند. حالا نوبت حزب تحریر است.


پروفیسور گران توریال در کتاب خویش بنام کشور های آسیای میانه در صفحه217 آن بقول زین العابدین حسینودینوف تحلیلگر آسیای میانه در کتاب خویش(سیر جهان)در مورد حزب تحریر چنین مینویسد:
حزب تحریر در سال 1957 در اردن توسط بنیادگران اسلامی اساسگذاری شد.هدف اینها تشکیل حکومت و یا امارت اسلامی بدون سرحد که مرکز آن در اردن تعین شده بود،شدند که البته در زمان ضیاالحق این مرکز پاکستان و بعدا افغانستان مدنظر گرفته شد.
اکرم یولداش اسلامیست بنیادگرای ازبکستان و نویسندهء کتابی
верный пути к вере
از دارالکفار و دارالاسلام یاد میکند:
دارالکفار:کسانیکه در سرزمین کفر هستند کشتن ایشان روا است.
دارالاسلام:مملکت اسلامی باشریعت طالبانی
اکرم یولداش فعلا بندی است وی سهم فعال در قیام اندیجان در ازبکستان علیه دولت اسلام کریموف داشت که در این قیام در حدود 2000 نفر بقتل رسیدند. وی یکی اساسگذاران خط مشی اخوانیان نکتایی پوش محسوب میشود و پنج اصل را مطرح میکند: برای رسیدن به احیای دولت شریعه باید از میتود های ذیل استفاده نمود:
• در قدم اول جوانانی که جهانبینی مذهبی داشته باشتد و قابلیت سازماندهی و خلاقیت داشته باشند
• دوم به کسانی توجه شود که نظریات دینی دارند اما زندگی شان خوب نیست. به انها کمک شود تا در چوکی های پردرامد مقرر شوند و در ضمن تعهد کنند که یک بر پنجم درامد خویشرا به جنبش بدهند.
• باید اعضای گروپ به ادبیات جنگی و تروریستی اشنا گردند و تا به انها راه های گرفتن قدرت از طریق برخورد مسلحانه تعلیم داده شود.
• مرحله تربیت همه جانبه و وفاداری به رهبری مورد توجه قرار گیرد تا اعضای جریان اماده هرنوع فداکاری باشند.
• مرحله ازبین بردن حکومت قانون توسط کودتا و قیام مسلحانه
در قسمت اخر کتاب خویش زین العابدین حسینودینوف تحلیلگر آسیای میانه مینویسد:برای ساختن دولت واقعی اسلامی اعضای جریان میتوانند که نماز نخوانند. روزه نگیرند. میتوانند مشروب بنوشند . سگرت بکشند و همرای زنان بیگانه همبستر شوند..