-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲, دوشنبه

تقسیمات سوریه و افغانستان

ایرانی ها از حضور پیاده نظام امریکا و ناتو در حوزه عراق وشام استقبال می کنند.


پروژه داعش، زود تر از موعد مقرر درحال انقضا است. خطر استفاده داعش از سوی ایران و روسیه علیه امریکا و غرب درحال افزایش است و همچنان انتقال  زیرساخت های داعش به افغانستان مطرح می باشد. این درحالی است که تقسیم سوریه بین شرق و غرب در اتاق های اضطراری معامله، روی کاغذ آمده است. براساس توافق احتمالی تازه، لشکرهای پیاده از امریکا و ناتو در مناطق تحت کنترول داعش  مستقر می شوند. این وضع، خطری جدی برای امریکا و غرب است.
برخی تحلیل ها و گزارش های غیررسمی مشعر اند که ایران، درتلاش ابقای بخشی از داعش در سرزمین عراق و شام است. اگرلشکر پیاده غربی در آن جا وضع الجیش بگیرند، دراثر جنگ و درگیری مزمن روزانه، تلفات سختی به آنان وارد خواهد شد. تلفات سربازان امریکا و ناتو، به معنای شکست درمأموریت جدید است. برای امریکا حفظ افغانستان دو برابر جنبه حیاتی پیدا کرده است.
پیش بینی می شود که تقسیمات بعدی در حوزه افغانستان می تواند باشد. اما افغانستان از نظر اقتصادی و رهبری سیاسی به هم ریخته است. افکار عمومی طوری عیار شده است که حالا اکثریت مردم معتقد شده اند که عامل اصلی وضعیت اجتماعی و امنیتی اسفبار در افغانستان کشور های غربی در رأس امریکا است. این چنین شکست زودرس برای امریکا قابل تصور نبود. رویداد های شتاب گرفته و امریکا زمان زیادی برای بازبینی آن چه پیش آمده، در اختیار ندارد.
هندی ها بدین باورند که امریکا در افغانستان گیرافتاده و راه پیشروی  و پسروی به روی شان بسته است. توافق پایدار برسر سوریه می تواند برای افغانستان سودمند باشد؛ اما چنین توافقی، پایدار نیست. سوریه و افغانستان دو پلۀ یک ترازو اند که سنگینی یکی، سبکی دیگری است.
امریکایی ها می دانند که حکومت ضعیف و پارچه پارچه درکابل، برای آن ها هم مفید است؛ هم زیانبار. تعویض رژیم تاوان بیشتر دارد؛ تعویض نشدن رژیم نیز، خطرات امنیتی جدی را می تواند سبب شود. این یک حالت اضطراری است.