-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۹, سه‌شنبه

نطفۀ یک معامله بین بسم الله- اتمر بسته شد.

بسم الله محمدی از توسل و تکیه به استاد سیاف، منصرف شده است.


اطلاع معتبر از قول منابع نزدیک به مجالست های شبانه «سیاسیون» مشعر است که تلاش های بسم الله محمدی از طریق استاد سیاف، برای رسیدن دو باره به کرسی وزارت دفاع ( پس از ماجرای کندز) بالاثر مخالفت شدید اشرف غنی و منابع امریکایی، با شکست کامل رو به رو شده است. این درحالی است که اداره بازرسی سفارت امریکا، سرگرم بررسی پرونده های فساد مالی محمدی استند. سفر جهادی محمدی درمسیر انکساری سیاست و ثروت، با آینده یی نه چندان اطمینان بخش پیوند خورده است.
گزارش می افزاید که محمدی از بابت دکترعبدالله که برفرض او را به جایی برساند و یا حفظ کند؛ بیخی دندان خود را کنده است. 

بسم الله محمدی چندی به درگاه استاد سیاف اقتدا کرد و درخانه اش ضیافت ها راه انداخت؛ نتیجه یی که محرز شد، به شکل وارونه اتفاق افتاد و یک اندازه اعجاز آمیز است. مراحم دکترغنی شکل خود را در حق بسم الله عوض کرده و حنیف اتمر در نقش فرشتۀ دلجویی و نجات بر وی ظاهر گشته است.

منبع مطلع می گوید که بسم الله بدون تشریفات خودش را در هیأت یک داوطلب جان نثار به پیشگاه حنیف اتمر تقدیم کرده بود. گفته شده که کمیشن کاران اطراف اتمر، ( که نقش لابی را گه گاه بازی می کنند) از نظرذهنی، چنین زمینه را فراهم آورده اند. عاقلی از جمع کمیشن کاران، گویا با دادن رمز عبور به بسم الله گفته بوده که چسباندن خود به استاد سیاف، غیرازین که به حیات سیاسی وی نقطه پایان بدهد؛ حاصل دیگری نخواهد داشت.

در بخشی از گزارش قید شده است که تعهد دو جانبه بین بسم الله و اتمر دریک دیدار سرپوشیده این بوده است که بسم الله خود را ملزم دانسته است که نیروی جهادی را هماره در خدمت طرح های اتمر، حاضر و آماده سازد. این همسویی تجارتی به نفع هردو جانب خوانده شده است. پذیرایی بی ضررحنیف اتمر از بسم الله درآینده مفید تلقی میشود و با جدی شدن روند «انتقال جنگ» به سوی آسیای میانه، و تبدیل «شمال» به لانه داعش و طالب، او درچهارچوب عمومی سیاست امریکا باقی می ماند و کدام مشکلی را نمی تواند به وجود بیاورد.
به نقل از منبع مطلع، اتمر درین دیدار به بسم الله خاطر نشان کرده که «شما خیلی دیرکردید واکنون کدام مقام مناسب حال شما در دولت باقی نمانده است.» سپس یک معاونیت دیگر در شورای امنیت ملی اختراع شده است که بسم الله محمدی به نیابت از تعهدات فی مابین با اتمر، درآن نصب شود.