-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۳, چهارشنبه

تمثیل «وحدت ملی» در کشتن رخشانه

ما ظرف یک سال، دو بار، وحدت ملی را به طور زنده وملموس، یکی در پایتخت و حالا در غور تجربه کردیم. عفونت مغزی در افغانستان فراگیر شده است. عذاب تاریخی رخشانه ها را نمی توان نوشت. برای چه بنویسیم؟ ما که مخاطبی در زمین و آسمان نداریم.

حداقل، همین لحظه، مغزم گداخته است. گویا، واژه ها نیز درین موارد، با طالبان، مجاهدین غور، ملای منطقه و ثواب کاران سنگ به دست درفلاکت کده یی به نام غور، همسویی نشان میدهند. درفیلم های پخش شده، از هر گروه «مسلمانان افغان» دیده می شود که در کوبیدن سنگ های بزرگ و ناتراش به فرق رخشانه، از همدیگر پیشی می گیرند. وقتی عکس وفیلم را دیدم؛ صحنه های غیظ وهیجان در میدان های سگ جنگی به یادم آمد.

آنانی که گاه نسبت به «وحدت ملی» میان افغان ها دستخوش تردید می شوند، اشتباه می کنند. حداقل، دریک مورد، درمورد زن، دختر، و برده سازی و کنیزی زن و دختر، «وحدت» کامل میان اقوام برقرار است. در سلاخی رخشانه، سنگ پرانان از هر قواره و قماشی سهم ادا کردند. افراد لنگی دار، پکول پوش، سرلچ، پلیس و اردوی ملی، همه جهنم درون خود را برسر رخشانه ریختند.
من در چمن ببرک، صحنه هایی از سگ جنگی میان زورمندان را مشاهده کرده ام که  همزمان با گلاویز شدن سگ های غول پیکر به یکدیگر، ناگه، شاطران و حتی خود سگ داران در گوشه دیگر میدان به جان هم می افتادند و عربده می کشیدند. وقتی فیلم سلاخی رخشانه را دیدم، به طوری معجزه آسا، همانند همان صحنه ها زنده شده بود.

چه تاریخی داریم؛ که سرنوشت، رخشانه و فرخنده را انتخاب می کند که با خون وزجر و ضجه، درفرونشاندن جنون مغزی جماعتی که از صد نسل، مبتلا به شهوت مغزی اند، نقشی ایقا کنند و و«وحدت ملی» از دست رفته، دو باره جرقه بزند.

 همه اقوام در ساعات اولیه حریق فرخنده، حتی در شبکه های مجازی، از آدم کشان چند ملیتی دفاع کردند و زمانی عقب نشستند که خون فرخنده، صورت سیاسیون و مذهبی های سیاسی و چند مولوی «کافراندرون» را سرخ کرد. آنگاه، کم وبیش ( همه به به طورکامل) تته پته راه انداختند و دُم لای پاهای خویش خواباندند.

هنوز زخم های به جا مانده از زنده سوزانی فرخنده نخشکیده اند که زخم دیگری، وجدان بشری را آتش زد. اما عاملان، غرق درلذت ثواب اند.

به گزارش روزنامهء د میرور چاپ بریتانیا، جریان سنگسار این دختر، بسیار دلخراش بود.

این ویدیو نشان میدهد که مردان رخشانه را با سنگ‌های بزرگ می کوبند.

این دختر ناله و فریاد می زند، اما به نوشتهء روزنامه، مردان گریهء رخشانه را نادیده می گیرند و به سنگسار او همچنان ادامه می دهند.

درین ویدیو که رادیو آزادی اولتر از همه به آن دست یافته، دیده می شود که گروهی از مردان جریان مجازات وحشتناک این دختر افغان را در مبایل های خود ثبت می کنند.

این ویدیو، توجه نشریهء انترنشنل بزنس تایمز را نیز بخود جلب کرده است.

نشریه می نویسد که درین ویدیو رخشانه ناله و فریاد می کشد.

نشریه به نقل از سیما جوینده، والی غور نوشته است که این دختر از سوی طالبان، ملا های محل و جنگسالاران سنگسار شده است.

به نوشتهء نشریه، رخشانه بر خلاف رضایت اش با یک مرد ازدواج کرده بود.

انترنشنل بزنس تایمز به نقل از خانم جوینده می نویسد، برای نخستین بار، یک دختر در مرکز ولایت غور سنگسار شده است.