-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۸, دوشنبه

گروه حقيقت ياب كندز (نسخه برون مرزي)

بشیر انصاری


برخي را باور به اين است كه حقيقت سقوط كندز را نمي توان از راه شمارش پوچكهاي گلوله و استقامت آتش تفنگ دريافت. مي گويند يكي از خان هاي قبيله حاشد در يمن سوار بر تانك زرهدار خويش روانه شهر صنعا بود. قبل از آن كه وارد شهر شود از سوي سربازان دروازه ورودي بازرسي شده و يكي از سرباز ها وارد تانك او شده و پرسيده بود كه سلاحي با خود نداشته باشند. 
در رابطه به حادثه كندز برخي به اين باور اند كه چون اوباما اراده داشت تا دامن ارتش امريكا را از افغانستان برچيند؛ سي آي اي و پنتاگون به مهره هاي شان در داخل حكومت افغانستان تصميم گرفتند تا زمينه سقوط يكي از شهرهاي مهم را آماده سازند. اين شهر نه ارزگان بود و نه كنر و زابل و پكتيا و يا لوگر و يا موقعيت آسيب پذير ديگري بلكه شهري چون كندز بود كه سقوط آن مي توانست آژير خطر را به صدا در آورد.
سقوط كندر در شب و روزي صورت گرفت كه والي آن ولايت در بيرون از كشور بود، رئيس اجرائيه مصروف اشتراك در گردهمايي رهبران جهان در سازمان ملل بود، آقاي نور والي بلخ كه ايشان هم به نحوي در آن ولايت نقش دارند، در بيرون از كشور به سر مي برد كه به گفته خود او "دوستان امريكايي در آن شب و روز نخواستند، ايشان به كشور برگردند" و بالآخره آقاي قدمشاه در آلمان بودند. 
به هر حال، سقوط كندز زمينه را مهيا نمود تا آقاي اوباما حضور نيروهاى امريكايي را تا مرحله پس از ٢٠١٦ تمديد نمايد. 
براي پوشاندن آثار جنايت، هياهو و گردبادي از سوي گله هاي قومگرا و قبيله پرست در دفاع از آن حادثه خلق گرديد و در راستاي نهادينه ساختن غفلت، قدمي بلندتر برداشته شد و دست به ساختن فيلم باليوودي "حقيقت ياب" زدند. 
اما در اين ميان، آيا كسي وجود دارد كه به خون هايي بينديشد كه در خاك كندز ريختانده شدند و آبرو و عزتي كه در آن شهر پامال گرديد و سرمايه هايي كه در آن سامان چپاول شدند؟!
در اين هنگامه، گروهي براي دفاع از حاكميت ملي در آن شهر قرباني شدند و گله اي "نرررررره تكبير گويان" براي آوردن "شررررت"، ولي تا آخر ندانستند كه چه كسي را مي كشند و چرا كشته مي شوند. 
شهر كندز راستي هم كه زير مديريت بود. داكتر غني اگر گاهي لغزش زبان دارد و نواسه پيامبر را نواسه خدا مي گويد ولي در بيشترين حالتها خيلي سنجيده حرف مي زند كه در افغانستان كمتر كسي متوجه آن مي شود. 
آري! كندز زير مديريت بود!