-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۲۵, دوشنبه

سمونوال سید اشرف به کی کار می کرد؟

سلطنت مافیا در جنگل بی حکومتی درکابل


طی دوماه گذشته بیش از 60 تاجر در کابل اختطاف شده اند.
اکثر این تاجران با پرداخت پول از بند آدم ربایان رها شده اند و پولیس اقدام جدی در کمک رسانی به اختطاف شدگان انجام نداده است.

سمونوال سيد اشرف يكي از مظنونان اصلي اختطاف هاي اخير شهر كابل از رياست تحقيقات جنایي فرماندهي پوليس كابل فرار نموده است.

اين شخص كه در عين حال آمر جنایي پوليس ولسوالي استالف مي باشد بعد از دستگيري از فرماندهي پوليس كابل با پرداخت يك پول گزاف فرار نموده است.

گفته مي شود كه رياست ٩٠ امنيت ملي خواستار تحويل دهي اين شخص بوده كه با مخالفت شخص فرمانده پوليس قبلی كابل آقاي عبدالرحمن رحيمي مواجه شده بود.

محمد ارسلا رحمانی