-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۱, دوشنبه

چرخبال های روسیه در ولایت بدخشان

وزارت دفاع به خاطر رد یابی طیاره ها، به جای استفسار از نیروهای خارجی، «به ارگان های دولتی» مأموریت داده که ردیابی کنند چه خبر است!


وزارت دفاع خبرداد که ظرف روز های اخیر شماری از چرخبال ها از خاک تاجکستان به ولسوالی های واخان، شغنان واشکاشم ولایت بدخشان در رفت و آمد بوده اند. 

دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت گفت: " ما به تمام ارگان‌های دولتی مربوط خبر داده ایم که اگر به همچو مساله بر خورد کنند به ما خبر بدهند، ما از راپورها خبر هستیم تا حال کدام سند رسمی مربوط به این حادثه به دسترس ما نیامده است."

وی می‌افزاید: "ما این موضوع را به ارگان‌های کشفی و استخباراتی سپرده‌ایم تا در این مورد تحقیق کرده و با رسانه‌ها شریک بسازند."

وی تایید کرد که یافته های اولیه نشان میدهند که بالگرد ها ممکن است برای برخی قوماندانان غیر مسئول اسلحه انتقال میدهند و در عوض،  سنگ لاجورد به تاجکستان انتقال میدهند. 
روسیه در ناحیه تاجک خالتون در نزدیکی مرز با افغانستان یک پایگاه بزرگ نظامی احداث کرده و درماه های اخیر، جنگ ابزار های زیادی به آن جا منتقل شده است. وزارت دفاع افغانستان نباید «به ارگان های دولتی» به هدف کشف مسیر طیاره ها مسئولیت بسپارد. حریم فضایی افغانستان به طور کامل، در نظارت و کنترول نیروهای امریکایی است و افغانستان نیروی هوایی و دستگاه های ردیاب طیاره در اختیار ندارد. آقای وزیر نباید انتظار داشته باشد که برخی ساکنان محلی از عقب دیوار باغ ها یا از لای کوه و کمر برای وزارت دفاع راپور بیاورند و وزارت نیز به داده های کم اعتبار آن ها اتکا کند.
وزارت دفاع باید موضوع را با قوماندانی نیروهای حمایت قاطع مطرح کند.