-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۲, سه‌شنبه

دکترسپنتا: غرب، گارسون های هوتل را درکابل به صحنه آورد.

سپنتا سخنی به آدرس رفقای «گرمابه وگلستان» خود پرانده که در زمان قدرت، حتی درمخیله اش متبادر نمی شد.


دکترسپنتا درمصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی روسی که تحت نام «فارسی رو» فعالیت دارد؛ گفته است  مداخله روسیه در سوریه «به جا و به موقع» است. وی در پاسخ به یک پرسش دیگر که یا امکان دریافت راه حل سیاسی برای بحران سوریه وجود دارد؟
چنین گفته است:

سپنتا: این روزهانرمش های ازجانب برخی ازکشورهای غربی نشان داده شد. برخی ازکشورهای غربی گفتند که آقای اسد می تواند دریک دوره ی انتقالی نقش ایفا کند.هم چنان کشورهای طرفدارآقای اسداعلام کردند که حاضراند با اپوزیسیون میانه رو سوریه- اگرچنین چیزی وجود داشته باشد- مذاکره کنند. من هم تا حال نمی دانم که آیا واقعا چیزی به نام مخالفان میانه رو سوریه وجود خارجی دارد یا نه، من تاحال چنین چیزی را نیافته ام. اما شاید اشخاص وافرادی به این نام باشند. یا شاید هم مثلی که درافغانستان عده ای را که درکشورهای غربی گارسون هوتل بودند آوردند ودرسمت های مهم گماشتند، درسوریه هم عده ای را بیاورند. به همه حال این ها نرمش ها ممکن است، زمینه را برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه، فراهم کند. من فکرمی کنم به میان آمدن توازن در خاورمیانه به نفع مردم سوریه است.
وی درخصوص نقش عربستان در راه اندازی حرکت داعش اظهار داشت:

 وقتی که من مشاورامنیت ملی بودم به یاد دارم که مرحوم ریچاردهالبروک، دریک جلسه ی رسمی شش نفره درحضور رییس جمهورپیشین حامد کرزی، گفت که سالانه بیشترازسه صدمیلیون دالرازکشور های عربی خلیج فارس به طالبان ودیگرگروه های تروریستی کمک می شود.