-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۰, یکشنبه

مارش انسانی علیه اروپا از سوی شرق

سیلاب انسانی که به سوی اروپا جریان پیدا کرده، بخشی از جنگ روسیه وایران علیه غرب است.


آلمان از نظر سیاسی و اخلاقیات تعریف شده در دموکراسی غربی،  توان بازگرداندن هزاران مهاجر به افغانستان را ندارد. رهبران آلمان اطلاعات نادرست به مردم خود میدهند. آن ها به نیروی کار، بیش از فرانسه و کشورهای سکاندیناوی ضرورت دارند. به نظر میرسد که جنبه امنیتی مسأله را جدی انگاشته اند. دلیلش این است که اروپا و امریکا درخاورمیانه با روسیه و ایران در نبرد اند. نبرد، تنها جبهه نظامی و بمباران نیست. این جنگ ابعاد نا شناخته کسب کرده است.

اکنون اتحادیه اروپا بر سر تقسیم کردن مهاجران، مخارج و تقبل مسئولیت، دستخوش اختلافات شده اند. کشورهای فرانسه و اسکاندیناوی مایل اند که دریای انسانی که به آلمان جاری شده، در خود آلمان جذب شود و مخارجش را نیز دولت آلمان تأمین کند. این درحالی است که قرار گزارش های موجود، ده ها هزار تن از مهاجران که تازه به یونان رسیده و از یونان حرکت کرده اند،  در مسیرهای شرقی اروپا در راه اند و مقصد شان اروپای غربی است.
سوال این است که مهاجران از افغانستان، چطور از مرزها با ایران، یکی و یکدم به ترکیه و یونان می رسند! اروپا درگیر یک بحران تاریخی است و اگر خردورزانه با این معضل برخورد نکند، امنیت اروپا مورد تهدید قرار می گیرد. اروپا دیر یا زود ناگزیر می شوند که درجئوپلتیک خاورمیانه، به ایران و روسیه امتیاز بدهند.
فوران مهاجرت، تنها افغانستان نیست، مراکز اصلی، عراق و سوریه و لیبیا است. اگر جنگی تازه شروع می شود، فوران مهاجران از آسیای مرکزی نیز آغاز خواهد شد. تعیین فشار مهاجران در زمستان سخت نیز سوال برانگیز است. اگر درفصل سرما تلفات انسانی روی دهد، نبرد خاموش، چهره اصلی خود را نشان خواهد داد. درحالی که زمستان سخت اروپا فرا رسیده است، یک جنگ خاموش، به شکل مارش انسانی علیه اروپا از سوی شرق به راه افتاده است.