-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۳, چهارشنبه

ژنرال آلمانی خواهان بمباران هوایی طالبان شد.این ژنرال چهار ستاره Hans-Lothar Domröse میگوید اوضاع افغانستان بخاطر حملات طالبان بسیار خطرناک و وخیم است.
سربازان افغان را تعلیم دادن توسط ناتو دیگر کافی نیست. کشورهای ناتو باید سیاست خود را در افغانستان بازبینی کنند و هر چه زودتر تصمیم بگیرند. بعد از سقوط شهر کندز در چند هفته پیش و بدست گرفتن این شهر توسط طالبان ، ناتو متوجه شد که مسئولیت امنیت را نمیتوانند به تنهایی بر دوش خود افغان ها بسپارند.