-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۷, شنبه

تشدید مسلح سازی ازبک وتاجک درشمال

استفاده دکتر غنی از دروغ های دولتی
ارگ کابل نه اراده یی برای برگردانی ثبات درشمال دارد، نه توان آن را.


رئیس جمهور غنی حین دیدار از کندز در محضر نظامیان مدافع ولایت گفت: 
"اخطار آخرم است. افراد مسلح غیر مسوول! بیایید یا در چارچوب دولت، دفاع کنید از مردم، یا قوه مقابل تان استعمال می شود ... هدف ما، مبدل ساختن دولت زورگو به دولت خدمتگذار و پاسخگو است."

دکترغنی، خود واقف است که نامگذاری «افراد مسلح غیرمسئول» یک دروغ دولتی است. هزاران ملیشه غیر مسئول، در سراسر مملکت، در واقع شبکه های الحاقی بلند های دولتی و «مسئول» حکومت، پارلمان، و مقامات محلی اند. به غیر از شماری از افراد «خس دزد» که از زنده گی بیزار شده اند، هیچ کس دیگری بی سرنوشت و خود سر نیست. گروپ های مسلح، جزء بدنه باطل دولت و مقامات محلی اند که از زمان کرزی –فهیم رشد کرده، حفظ شده و به مجریان برنامه های «مرکز» بدل شده اند.
اکنون، این افراد غیر مسئول، چشم انتظار دزار شدن یک دست مرموز به سوی خود شان استند که اقتصاد تازه یی را بنا کنند. 

دولت دکتر غنی شبکه جنگ سالاری غیر مسئول را بغلان حفظ کرده است. اگر ایشان درین پروگرام خود جدی است، ابتداء برود سراغ جبهه کامل طالبان دولتی در دهنه غوری بغلان که حالا حملات بر دانشگاه را شروع کرده اند. ایجاد جزایر جنگی در بلخ نیز در حال محقق شدن است و همین مسأله اردوگاه وابسته به عطا محمد نور را به صرافت انداخته است که پروسه لشکرکشی ها و احیای سنگرهای جنگی را شدت بخشند.

کار جنوب و مناطق شرق، تقریباً یکسره شده و گرداننده های مرکز درآن جا جزایر ابزاری شورش ایجاد کرده اند که فقط برای جنگ افروزی های داخلی کار برد دارد. مشکل آن ها در شمال است. تا این جای کار، با جنگ سالاران رقیب «تنظیمی» مشکل داشتند، مشکلات بعدی از آدرس های فرامرزی نظیر ازبکستان و تاجکستان است. مبارزه حکومت دکترغنی با گروپ های غیرمسئول که درحال متشکل شدن دریک بازی کلان دیگر هستند؛ بی نتیجه است.

منتظر باشند که امریکا در همکاری با پاکستان چه تصمیم می گیرد. گزارش ها می رسانند که تقریباً تمامی ساکنان ازبک و ترکمن درشمال به شدت مسلح و آماده یک قومانده اند. تاجک ها سراسیمه و بدون قلمرو مشخص اند و چشم به یک عامل غیبی از شمال یا ایران اند. سفربری و انبار سازی از سوی آن ها تشدید شده و این همه نقل و انتقالات حکایه از یک درگیری احتمالی دارد که جنبه خارجی اش به مراتب زورمند تر از عامل داخلی آن است. هرکه مکلف است کشتی شکسته خود را از آب بکشد.