-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۵, جمعه

یونس قانونی دربازی جدیدگزینش یونس «قانونی» به ریاست شورای عالی صلح، این بار، برخلاف انتصاب استاد ربانی که از حمایت امریکا وانگلیس بی بهره بود؛ با نظرمتحدان بین المللی همساز است.
فضای اعتماد بین پالیسی سازان بریتانیا و دودمانِ یونس قانونی، از سالیان درازی به این سو، گرم و  حسنه باقی مانده؛ همان گونه که قانونی رابطه اش با ایران را در همان میزان قبلی حفظ کرده است.
یونس قانونی درمحافل سیاسی موافق یا مخالف شبیه یک مومِ سیاسی است؛ به هرشکلی درمی آید؛ به هر رنگی خودش را عیار می کند.  شورای عالی صلح از همان ابتداء یک وسیله سیاسی برای پیشبرد معامله بود؛ حالا نیز چنین است. شورای صلح پس ازین، به عنوان یک ورق بازی در دو بُعد داخلی و خارجی به کار می رود. این نهاد همان گونه که در زمان کرزی- فهیم کاملاً از نظردست آورد ها، دستش خالی بود؛ درمرحله آتی ( ازنظرسازش وصلح) هم چنین خواهد بود.
درحال حاضر، تلاش برین است که طالبان در شکم داعش مدغم شوند. آن بخشی از طالبان که مخالف این اجندا اندو اخیراً به روسیه و ایران تمایل به همکاری نشان میدهند؛ به جای پیوستن در صف روسیه و ایران، از طریق شورای صلح به شراکت درقدرت سیاسی تشویق شوند. آن ها باید به حکومت بیایند تا آن که تبلیغاتی راه بیفتد که به همکاری ایران و روسیه به جهاد شان ادامه خواهد داد.