-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۴, پنجشنبه

شبح «لویه جرگه» پیش چشم غنی- عبدالله

حکومت «مشاور» بازِ غنی- عبدالله، لاشه های سیاسی دیروزی را «شیرک» ساخته است.


عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در دیدار با اعضای جامعه مدنی با اشاره به این مطلب گفت افرادیکه در سیاست دخیل اند حالا در تلاش سقوط حکومت وحدت ملی اند.

آقای عبدالله افزود: " من برای تان به ثبوت میگویم کسانی استند خارج از آنهای که جنگ میکند میخواهند حکومت را سقوط دهند. آنهای که در سیاست بوده اند همین افراد میخواهند که حکومت سقوط کند و بدیل آن متأسفانه یک نارامی مطلق در کشور خواهد بود."

اما اینکه این افراد کی ها استند، آقای عبدالله از آنها نام نبرد.

پیش از این عبدالله عبدالله ایجاد اداره موقت را نیز رد کرده و گفته بود هیچکس نباید در فکر ایجاد چنین اداره باشد.

گزارش های هم موجود اند که گویا از سوی حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان تلاش های بخاطر ایجاد حکومت موقت صورت میگیرید. اما آقای کرزی این مساله را بی اساس خوانده و حمایت اش را از حکومت وحدت ملی ابراز داشته است.

قبل از این نیز رهبران حکومت وحدت ملی از حضور جاسوسان و افراد مغرض در چوکات حکومت اشاره کرده بودند اما مردم انتقاد می‌کنند که چرا نام های این افراد از سوی حکومت افشاء نمیشود.

این در حالیست که در این اواخر در میان حلقات مختلف بخاطر مسایل مهم در کشور بحث برگزاری لویه جرگه مطرح میشود.

عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت در دیدار با اعضای جامعه مدنی تاکید کرد که لویه جرگه به اساس قانون اساسی کشور خواسته خواهد شد.

در این میان آگاهان امور سیاسی نیز تایید میکنند که برخی مقام های حکومت پیشین تلاش دارند تا حکومت وحدت ملی را سقوط دهند.

حاجی سید داوود یکی از این آگاهان میگوید که در کنار این مساله حکومت وحدت هم میخواهد با اشاره به این موضوع ضعف های خود را پنهان کند.

وی گفت: " از یک طرف خود حکومت وحدت ملی مشکلات زیاد دارد اما در پهلوی آن یک تعداد که در نظام گذشته کرسی های بلند داشته اند آنها هم خاموش نیستند و هر روز به یک نام و به دیگر نام فشار وارد میکنند تا اینکه دوباره به قدرت برسند."

مردم عام و آگاهان نیز در شرایط کنونی سقوط حکومت را خطرناک خوانده و میگویند این موضوع میتواند راه را برای نفوذ بیشتر مخالفان مسلح در کشور هموار سازد.