-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۲۰, چهارشنبه

حامد کرزی: یونس قانونی خود را فروخت!

اوضاع التهابی در کابل


جلسات مقدماتی برای آماده گی جهت برگزاری لویه جرگه اضطراری، در سالن جلسات بنیاد حامد کرزی شروع شده است. اما به گزارش منبع حاضر در جلسات بنیاد، شخص حامد کرزی با انتقاد سخت از محمد یونس قانونی، او را به نقض پیمان فی مابین متهم کرده است. کرزی در محضر مصاحبان خویش گفته است که قانونی با ما وعده داده بود که در یک سنگر ایستاده شویم و با یک اجندا علیه غنی- عبدالله موضع بگیریم؛ این آدم چرا این قدر «زود خود را فروخت؟»
یونس قانونی در تماس سری با حواریون دکترغنی، نامزد ریاست شورای صلح شده است که این اقدام با انتقادات جدی از سوی مدیران دفتری شورای صلح و دیگر رهبران از جمله پیرسید احمد گیلانی که روابط نزدیکی با پاکستان دارد؛ رو به رو شده است.
حامد کرزی گفته است که جای تعجب درین است که بین  یونس قانونی و دکترغنی، چه کسی واسطه شده است؟ خبر دقیق می رساند که کرزی و تیم وی منتظر وقوع ناکامی های کلان تر دولت غنی- عبدالله است تا شعار اصلی خود را یک دم اعلام کند. درحالی که پیکر هفت قربانی داعش به کابل رسیده، اوضاع درکابل ساعت به ساعت پیچیده تر می شود. خشم عمومی با دیدن پیکر قربانیان سبب شده است که برخی رهبران مخالف کابل نشین ازین توفان درحال وقوع به نفع خود بهره برداری کنند.