-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۷, یکشنبه

جنگ افغانستان برای هند اهمیت استراتیژیک دارد.

اندین اکسپرس


روزنامه اندین اکسپرس در رابطه به ارسال 4 چرخبال نظامی- تهاجمی از سوی حکومت هند به افغانستان نوشته است که درین باره هندی ها با امریکایی ها و روس ها مشورت هایی انجام داده اند. درگزارش به نقل از یک منبع امنیتی هندوستان گفته شده است که واگذاری چرخبال های MI- 25  بخشی از برنامه کمک نظامی هند به افغانستان است. این نخستین بار است که هند سلاح هوایی سنگین در اختیار افغانستان قرار میدهد. این همان چرخبال هایی است که از آن در جنگ «کارگیل» با پاکستان از آن استفاده شده است.
نویسنده گزارش، گفته است که واگذاری چرخبال های تهاجمی، برای هندوستان اهمیت جئو استراتیژیک دارد. اندین اکسپرس افزوده است که چرخبال های پیشرفته در حالی به افغانستان داده می شود که هندوستان در فهرست سلاح های مورد نیاز خویش، با کمبود شدید این نوع طیارات رو به رو است. درگزارش آمده است که هند تا دو سال دیگر، 22 چرخبال های جدید نوع آپاچی  را از مسکو تحویل خواهد گرفت. درگزارش با اشاره به جنگ کنونی در افغانستان گفته شده که برای هند، شکست گروه های تروریستی اهمیت استراتیژیک دارد.