-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۴, چهارشنبه

دکترغنی؛ قزاقستان به جای پاکستان

اشاره: تنها با گندم قزاقستان نمی شود واقعیت های زورمند را مدیریت کرد. 


مجلهء دیپلومات:

مجلهء دیپلومات یک مقالهء را در مورد افغانستان زیر عنوان " آیا قزاقستان تغییر دهندهء بازی در افغانستان خواهد بود" نشر کرده است.

در این مقاله آمده است که در جریان مسافرت هفتهء گذشته رییس جمهور افغانستان به قزاقستان، دو کشور قرار داد خریداری گندم را نیز امضا کردند.

در مقاله به نقل از محمد اشرف غنی آمده است که قزاقستان یک کشور بزرگ تولید کننده گندم در منطقه است و افغانستان می‌خواهد تا برای پنجسال از آنکشور گندم وارد نماید.

این مجله در ادامه می‌نویسد با آنکه قزاقستان در پروژه های بزرگ در منطقه مانند پایپ لاین گاز تاپی یا کاسا یک هزار سهم ندارد اما قزاقستان نسبت به دیگر کشور های منطقه از اقتصاد بهتر بر خوردار است.

در مقاله آمده است که قزاقستان با فروش فولاد و گندم بالای افغانستان، عواید زیاد به دست نخواهد آورد اما این کار نقش قزاقستان را به عنوان قدرت اقتصادی در منطقه تقویت می‌کند.

مجلهء دیپلومات می‌نویسد که یکی از اهداف رییس جمهور افغانستان در راستای تقویت روابط با قزاقستان این خواهد بود که به باور نویسندهء مقاله، روابط افغانستان با پاکستان خراب شده است.

در این مقاله همچنان آمده است که مقام ها و تاجران افغان در زمینه واردات مواد خوراکه و ساختمانی، قزاقستان و ازبکستان را نسبت به پاکستان ترجیح می‌دهند.

مجله دیپلومات در اخیر می‌نویسد که اشرف غنی در جریان سفر به قزاقستان در مورد مسایل امنیتی نیز صحبت کرد و گفت که تُندروی و افراطیت یک مشکل منطقوی است.