-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۸, دوشنبه

پوزش نامه جنجالی نصرت الله «اقبال»

چه اتفاقی باید پیش آمده باشد که نوشتن این ندامت نامه را واجب گردانیده است.

اینجانب «نصرت الله اقبال» گرداننده صفحات فیسبوکی؛ دانشگاه پروان، شمالی پرس٬ افغان یونیتی٬ شاهین نیوز٬ بریکنگ نیوز افغانستان٬ رنا٬ ژوند٬ کابل تربیون وغیره می باشم.
از چندی بدینسو به همکاری شخصی به اسم «بلال امیری» باشنده اصلی ولسوالی شکردره ولایت کابل و به دستور مستقیم «محمد یاسین ضیا» معاون پیشین ریاست عمومی امنیت ملی و والی فعلی ولایت تخار دست به نشر و پخش یک سلسله مضامین افترأ آمیز و دور از حقیقت علیه رئیس صاحب جمهور، رئیس اجرايه، رئیس عمومی امنیت ملی٬ وکلای شورای ملی می نوشتیم. کوشش ما بر این بود تا نهاد امنیت ملی را بتوانیم در انظار عامه بی اعتبار بسازیم.
مسئولیت ما توهین نمودن و بهتان زدن به شخصیت های سیاسی کشور و به صورت ویژه نشر و پخش بعضی مضامین افترا آمیز و عقده‌مندانه بنابر تقاضای مکرر و رهنمایی مستقیم «داکترضیا» علیه محترم «رحمت الله نبیل» رئیس عمومی امنیت ملی، معاونین محترم‌ شان و تمام کارمندان ارگان مقدس و معتبر امنیت ملی بود. از عمل خویش که باعث خدشه دار شدن روحیه وحدت ملی، تفرقه اندازی میان اقوام ساکن در کشور، افشای هویت کارمندان مخفی ارگان امنیت ملی٬ و اهانت به فداکاری های کارمندان دلیر امنیت ملی شدیداً پشیمانم و از همه کسانی‌که باعث رنجش خاطرشان درین مدت شدم، قلباً معذرت می خواهم.
همچنان از تمام هموطنان شریف خود بخاطر به گمراهه کشیدن شان با دروغ های که برایم داده شده بود تا نشر نمایم٬ بخاطر مغشوش ساختن اذهان شان در مورد نهاد مقدس امنیت ملی و رئیس محترم امنیت ملی٬ پوزش می خواهم. اکثریت مطلق معلومات که برای من داده می شد٬ غلط و بی بنیاد بود و هیچ سندی یا مدرکی برای اثبات آن ندارم. اسناد در مورد اینکه چی کس به چی شیوه من را اغوا نموده بود، تماما به ریاست امنیت ملی سپردم 
از لطف و مهربانی رهبری ریاست عمومی امنیت ملی ابراز سپاس می نمایم که من را به نهاد های عدلی و قضایی معرفی ننمودند چون در مقابل محکمه هیچ سندی به ادعا هایم نداشتم.
من تعهد می‌سپارم که از این پس هیچ گاه دست به نشر و پخش مضامین و مطالب افترا آمیز، دور از حقیقت، توهین آمیز٬ دور از اخلاق انسانی و اسلامی علیه هیچ شهروند افغان به دستور کسی و در مقابل هیچ امتیازی نزنم. به امید اینکه دیگر جوانان همچو من فریب نخورند.
نصرت الله اقبال