-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۵, جمعه

طالب سوپرسکیل مقیم ساحه وزیراکبرخان

طالبان باید دو باره متحد شوند.
اشاره: چه پول هایی که به نام تشویق و صلح با طالب به هدر می رود.
سید اکبر آغا یک عضو سابق گروه طالبان روز پنجشنبه در صحبت با رادیوآزادی گفت، در شرایط کنونی مردم افغانستان نیاز مبرم به صلح دارند و ابراز امیدوار کرد که گروه های از هم جدا شدهء طالبان دوباره یکجا شده تا مذاکرات صلح از یک آدرس صورت گیرد.

او در ادامه گفت که هر دو جناح طالبان طرفدار مذاکرات صلح اند.

وی افزود:

"همین قدر می گویم که اگر مذاکرات صلح از دو آدرس باشد، پیشبرد این مذاکرات از دو آدرس خیلی مشکل خواهد بود. خدا کند که این مذاکرات با طالبان از یک آدرس صورت گیرد و آنها به خاطر صلح و به خاطر مردم افغانستان، دوباره یکجا شوند."

اخیراً یک گروه انشعابی طالبان برای خود رهبر جدید تعیین کرد.