-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۲۴, یکشنبه

شوهروالی دایکندی به بدمعاشی شروع کرده

سرنوشت کامل یک ولایت را به یک زوج هدیه داده اند.


به گزارش پژواک، برخی نماینده گان مردم دایکندی در ولسی جرگه می­گویند که شوهر والی دایکندی، دو عضو شورای ولایتی این ولایت و یک فعال مدنی را لت و کوب نموده و باید این قضیه با جديت بررسی گردد.

اما شوهر والى دايکندى اين ادعا را بى اساس می‌داند می‌گوید که سه تن يادشده از سوى محافظين والى به دليل مورد لت و کوب قرار گرفته اند که می‌خواستند بالاى والى حمله کنند.

ریحانه آزاد نماینده مردم دایکندی در ولسى جرگه امروز در نشست عمومی این جرگه گفت که شيما رستميان و سُميه محمدى اعضاى شوراى ولايتى و سخى سعادت فعال مدنى دايکندى ديروز بدون هیچ نوع جرم از سوى شوهر والى ( معصومه مرادى ) لت و کوب شده اند.

به گفته وى، سخى سعادت ديروزدر يک مراسم از رهبران حکومت وحدت ملی و والی دايکندى انتقاد می‌کرد که با خشونت و لت وکوب خليل پيلوت شوهر معصومه مرادى روبرو شد.

به گفته او دو عضو يادشده شوراى ولايتى نيز زمانى از سوى خليل پيلوت مورد لت و کوب قرار گرفته که مانع لت و کوب سخى سعادت ميشدند.

نصرالله صادقی زاده نیلی نماینده مردم دایکندی در ولسی جرگه با تاييد سخنان ريحانه گفت:"حکومت دردایکندی فامیلى شده است، دیروز والی دایکندی دو وکیل شورای ولایتی را بدون کدام دلیل لت و کوب کرده است."

وی افزود:"در دایکندی دو فرد ولایت می کند ، والی (معصومه مرادى) و شوهرش، همین حالا جنگ [ميان مخالفين مسلح و دولت] در اطراف مرکز دایکندی جریان دارد، اگر به همین منوال حکومتداری در این ولایت ادامه پیدا کند، خانه جنگی میان مردم آغاز خواهد شد و دشمنان مردم از این فرصت استفاده خواهند کرد."

اوخواهان بررسی این قضیه شده گفت که والی هیچ نوع صلاحیت در دایکندی ندارد زیرا تمام کارها به اساس خواست شوهرش صورت می گیرد.

محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست امروز را برعهده داشت به کمیسیون امنیت داخلی جرگه وظیفه سپرد تا این موضوع را به شکل جدى پیگیری نمايند و نتیجه آن را به مجلس عمومی ارایه بکنند.

سُمیه محمدی یک تن از اعضای شورای ولایتی دایکندی که مورد لت وکوب قرار گرفته با تاييد سخنان اعضاى جرگه :"وقتی که من و شیما رستمیان مداخله کردیم شوهر و محافظین والی بر ما نیز یورش بردند که دو انگشت رستمیان نیز شکست و مه چند سيلى و بوکس خوردم."

محمدی نیزخواهان بررسی این قضیه شده گفت :"یا والی ولایت بکند، در غیر آن ما دو والی ( معصومه و شوهرش) کار نداریم ."

اما خلیل پیلوت شوهر معصومه مرادی والی دایکندی می‌گوید که سخى سعادت با آدرس والى و محمدمحقق معاون دوم رياست اجرايى دشنام مى داد و محافظان والى مانع سخنرانى شده و بعدا دو عضو شوراى ولايتى به دفاع از سعادت مداخله کرده اند.

به گفته وى، سعادتى و دو عضو يادشده شورای ولایتى به دلیلی از سوی محافظین والى لت و کوب شده اند که می­خواستند بالای والی حمله کنند.

به گفته وی شماری از افراد به دلیل مخالفت های سیاسی می خواهند توطیه نمایند.

پیلوت می گوید تا اخرین زمانی که محفل ختم شد او در بیرون از محفل حضور داشت و هیچ اسنادی و شواهدی وجود ندارد که  که او در لت و کوب این سه تن سهم داشته باشند .

وی در خصوص ادعاى اعضاى ولسى جرگه مبنی بر حکمروایی او منحیث والی دایکندی گفت :" این ها کسانی هستند که سه ماه خیمه تحصن زدند و نمی خواستند تا والی جدید به کارش آغاز بکند."