-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۶, شنبه

سقوط حکومت فقط برای غنی- عبدالله تلخ است.

احمد سعیدی آگاه مسایل سیاسی در برنامه «تحول» گفت:


آنچه را که داکتر عبدالله رییس اجرایی اظهار کرده است، شاید برای داکتر عبدالله، اشرف غنی و کسانی که در حکومت وحدت ملی به مقام و منزلتی رسیده اند تلخ باشد اما شاید برای کسانی که از حکومت وحدت ملی راضی نیستند خوشایند باشد. داکتر عبدالله می داند که حکومت وحدت ملی برآمده از قانون اساسی نیست. قانون اساسی حکومت وحدت ملی همان چند بندی است که جان کری ترتیب داده و آنها باید به آن عمل کنند. بنابراین حکومتی که برآمده از قانون اساسی نیست طبعا چالش ها و مشکلات بعدی خود را به خاطر عدم مشروعیت دارد.

وی حکومت را حکومتی ناتوان و ضعیف خوانده و افزود: باوجودیکه حکومت به صورت مشروع روی کار نیامده و حکومتی توافقی بود اما بازهم مردم افغانستان امیدوار بودند رهبران آن به وعده های خود عمل کنند و برای آنها مطابق وعده ها یک میلیون کار مهیا کنند، نان به سفره های مردم بیاورند، پروژه هایی که نیمه تمام مانده اند را انجام دهند. متاسفانه این رهبران ما نه تنها از کوچه این کارها گذر نکردند بلکه شرایط را بدتر کردند و حتی نتوانستند گامی فراتر از زد و بندهای داخلی خود بردارند.

به باور سعیدی، مردم دیگر اعتمادی به حکومت ندارند و دراین مورد ابراز داشت: بر خلاف هراس داکتر عبدالله، هیچ کس قصد کودتا و تشنج را ندارد و به گفته وی این خلاف ارزش های قانونی و اساسی است اما مردم افغانستان در تعیین سرنوشت خود حق دارند. مردم افغانستان وقتی می بینند حکومت شان برآمده از قانون اساسی نیست و کاری هم برایشان انجام نمی دهد، اعتراض می کنند. داکتر عبدالله می گوید که لویه جرگه ایجاد می کند، قانون اساسی را تعدیل می کند و سیستم صدارتی ایجاد می کند، همه می دانند که این نیز دروغی مانند دیگر دروغ های رهبران است.

همه می دانند که به کمیسیون انتخابات دست نمی زند و تغییری در آن نمی آورد. همه می دانند که چیزهایی را که وعده داده است یعنی دایر شدن لویه جرگه، تغییرات در قانون اساسی، پر شدن دسترخوان مردم و... فقط وعده های پوچی است که هیچ کدام انجام نمی شود. مردم فهمیده اند که این حکومت دیگر حکومتی نیست که پاسخگو و اجراکننده ارزش های ملی و انسانی باشد.