-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۷, یکشنبه

دستور دکترغنی به بازبینی پرونده کرزی

گلیم اختلاف بین غنی- کرزی پهن شد.


آغا صاحب علی اکبر «اصغر زاده» یکی از خبرنویسان معتبر و مستند نگار در افغانستان است. ایشان در برگۀ خویش خبر داده است که بین اشرف غنی و حامد کرزی، بر سر افتتاح بنیاد خیریه حامد کرزی اختلاف افتاده است. اصغر زاده  به نقل از «یک منبع نزدیک به اشرف غنی» که خودش خواسته نامش فاش نشود؛ نوشته است که به دستور اشرف غنی، دوسیه های بزرگ اختلاس دوران حامد کرزی دو باره به دوران افتاده و تحت نظارت هیأت دولتی، تحت بازرسی قرار گرفته است. 
درخبر آمده است که حامد کرزی با اطلاع ازین اقدام، سخت بر افروخته و «وضعیت روحی اش خراب شده» است. همان گونه که اصغرزاده احتمال داده، این اقدام غنی، جدی نیست و نوعی خصلت بازدارنده گی دارد و ایشان در هیچ تصمیم خود ( غیر از امضای پیمان امنیتی) پایدار باقی نمانده است. این یک فشار فصلی و مقطعی بر کرزی است که به فیل درون خانه تبدیل نشود. 
لازم به یاد آوری است که آقای اصغر زاده اسناد و مدارک محکمه پسندی در مورد تیم فساد پیشه کرزی در اختیار دارد.