-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۱, دوشنبه

صدای پای جان کری درپایتخت خراسانی داعش

امتیازی که امریکا به اسلام کریموف داده می تواند، حمایت از حاکمیت خانواده گی در ازبکستان است. 


حکومت اسلام کریموف، بقایای توتالیتاریزم منسوخ نوع برژنف است. ارزش های جهانی نظیر آزادی سیاسی، رشد متوازن بازار آزاد، آزادی رسانه و فضای اجتماعی باز وجود ندارد. آموزه های تاریخ به ما میگوید که چنین حکومتی، هرگز قادر نیست برای مدتی طولانی دوام بیاورد. خصوصاً درشرایط حاضر که ازبکستان هدف اصلی مأموریت داعش است.
 روسیه (کشورمادر) با ساختار استالینی، به تاریخ پیوست؛ اما ظاهراً همان ساختار در ازبکستان-( هرچند محتوایش محلی شده) قالب خود را با سرسختی حفظ کرده است.

جان کری وزیر خارجه امریکا درسفر چهار روزه به تاشکند، به رهبری ازبک گفت که از ناحیه داعش، نگرانی ما و شما یکسان است. او با دادن برخی پروژه های پر خرج، قصد دارد وابسته گی دکتاتور تاشکند را به مسکو، سست کند. کریموف هم پوره مطلع است که طرف، آمده است امتیاز بدهد و امتیاز بگیرد.  پس دو طرف در مورد امکانات برخی توافق ها درآینده نظر مشترک داشته اند.

ازبکستان از آخرین ساختمان های بازمانده از قرن بیست است که خشونتش دربرابر مردمش، مرز نمی شناسد. به همین سبب، نهضت اسلامی ازبکستان از ورژن داعش، حزب التحریر و چند گروه دیگر، همانند حزب کمونیست کریموف، خشن و بی رحم اند و بعد از سالها اکنون لب مرزهای کشور شان رسیده اند. جان کری ظاهراً اطمینان میدهد که از ناحیه افغانستان، توفانی نخواهد وزید. این چیزیست که کریموف تصویر معکوس آن را در روی میز خود دارد. اطلاعات اساسی در تحولات مرز ها، هر لحظه از طریق شبکه های اطلاع گیری مسکو به تاشکند میرسد.

درین دیدار دوطرف سعی دارند، رابطه پاره شده قبلی را با هم وصل کنند. کریموف پایگاه امریکایی را از دولت آباد بیرون کرد. حالا باید معامله یی دیگری در جریان باشد. کریموف دیگر درموقعیت مسلط سال های قبل نیست. رژیم خانواده گی کریموف در اوج پوسیده گی به سر می برد. او بدون شک تلاش دارد از طریق رسیدن به توافق با امریکا، حاکمیت خانواده گی را حفظ کند. امریکا باید پسر کریموف را به عنوان وارث قدرت در آینده به رسمیت بشناسد و درعوض، امتیازاتی به امریکا بدهد. امریکا اکنون نیازی به امتیازات تاشکند ندارد. قضیه خیلی پیشرفته است.
گروه های اسلام گرای ازبک، قدرتمند ترین شبکه های ستیزه جو – پس ازچچینی ها- درآسیای میانه اند. پایتخت داعش در آسیای میانه در ازبکستان قرار دارد. دولت اسلامی داعش دنبال پایتخت «شریف» خویش است. شهرهای بخارا و سمرقند با شنیدن صدای گام های آتش نفس های خشن مذهبی تربیه شده در پاکستان، در پایان خواب قریب یک صد ساله فاژه می کشند.
اطمینان جان کری به کریموف یک مانور ریاکارانه است.