-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۳, سه‌شنبه

خطاب مجاهدین حزب التحریر به دکترعبدالله

از برگۀ عبدالله آزاده خنجانی


جواب حزب التحریر به گفته خود شان به رئیس اجرائی دولت جان‌کری؛
فعالیت‌های حزب التحریر در حالی باعث سراسیمه‌گی دولت دست نشاندۀ جان‌کری شده و آن را تروریستی قلمداد می‌کند که روزانه ده‌ها و صدها مسلمان در افغانستان از سوی استخبارات غربی و منطقه به شکل وحشیانه کشته می‌شوند؛ ولی دولت همواره در قبال همچو جنایات سکوت نموده و در بسا موارد شریک جرم بوده است و همچو مسلمان‌کُشی‌ها را اعمال تروریستی نمی‌داند. با این وجود باید پرسید که رییس اجرائی دولت افغانستان چه تعریفی از تروریزم و سازمان‌های تروریستی دارد؟ آنچه واقعاً ترور نامیده می‌شود ناشی از سیاست‌های پلید غربی بوده که در طی 14 سال گذشته دامنگیر طرفداران و حامیان رئیس اجرائی بوده که نمونه بارز آن قتل‌های مرموز سران جهادی است، و بعید نیست که روزی خود وی نیز قربانی همچو سیاست‌ها گردد. بدون شک، رئیس اجرائی با این پالیسی، سیاست‌های غرب را بر ضد مسلمانان به پیش می‌برد، غربی که وی را در بُن‌بست و افتضاح انتخابات ریاست جمهوری به بدترین شکل مسخره ساخت.