-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲, دوشنبه

نگرانی از پیوستن طالبان به ایران و روسیه

کانال های سیاست روس ها در زمان «جنگ سرد» دو باره در افغانستان فعال شده اند.


دکتر غنی در جریان دیدار از قزاقستان تصریح کرد که اگر مردم افغانستان بخواهند، من حکومت را به طالبان تسلیم می کنم. شماری از ناظران ازین موضع تبلیغاتی دکترغنی نگران شده اند. جای هیچ نگرانی نیست. «مردم افغانستان» هرگز و تحت هیچ شرایطی حاضر نخواهند بود تا از دکترغنی «بخواهند» سرنوشت کشور را نذر قدوم طالبان کند.
ایشان مطابق آب و هوای سیاست جاری و تحولات موازی با آن نظریات خود را مطرح میکند. 
با این حال، سخن غنی تصادفی نیست. بین پاکستان و امریکا به منظور مشارکت طالبان در حکومت توافق هایی صورت گرفته است. هدف از تسریع روند «صلح» یکی هم این است که طالبان با آمدن داعش، پراکنده و بی کنترول نشوند. زیرا مسکو و تهران دست دوستی به سوی طالبان دراز کرده و طالبان هم با روسیه و هم با ایران مذاکرات مفصلی در تهران، دوبی، و دوشنبه داشته اند. 

.