-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۲۴, یکشنبه

چند قلم از دزدی های صادق «مدبر»

از برگه نادرخان کتوازی


د ١٣٩٠ كال د اداره امور يو شمير اسناد د صادق مدبر غلاوي په دي توگه را برسيره كوي
١ د ٢٢٦٥ شهيدانو په نامه ٢٢٦٥٠٠٠٠٠ افغاني ايستل شوي خو د شهيدانو هويت جاي او ادرس معلوم ندي
٢ د اداره امور د تعمير رنگمالي چي په جعلي اسنادو يي ٤٥ مليونه افغاني ايستل شوي چي هر كال يي رنگمالي په نامه پيسي ايستل شوي
د كوچيانو او هزارو د تنازعي د حل لپاره يي ١٤٧٥ مليونه افغاني ايستلي چي اصلي خلكو ته ندي رسيدلي د كوچيانو او هزارو د محدودو مشرانو او مدبر تر مينز ويشل شوي
٤ د ملي شورا او قومي مشرانو سره د مرستي ميلمستياو او خارجي سفرونو لپاره ١٦٥٤ مليونه افغاني په جعلي اسنادو ايستل شوي
٥ د جنگونو په مهال د زخمي شو كسانو سره ٩٨ مليونه افغاني ايستل شوي چي دا زخميان هم معلوم ندي چي د كوم ولايت دي او كله زخميان شوي
٦ د ارگ د اشپزخاني د مصرف لپاره ٢٣٦٨ مليونه افغاني ايستل شوي
٧ د علماو د شورا د اعضاو سره د مرستي او تداوي لپاره ١٤٥ مليونه افغاني ايستل شوي
د ارگ او اداره امور د وسايطو او تيلو لپاره ١٢٠٧٥٧٨٩٥ لكه افغاني مصرف شوي
نوت دا پيسي د جمهور ريس له خاصي بوديجي او كودونو نه په مبهم او اكثره جعلي اسنادو ايستل شوي