-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۸, دوشنبه

رقابت طالب- داعش دردانشگاه ننگرهار

مقامات محلی در برابر محصلان پوهنتون ننگرهار خائنانه عمل می کنند.


دانشجویان پوهنتون- دانشگاه ننگرهار خطای تاریخی را مرتکب شدند. بیرق افرازی در حمایت از داعش وطالب، تأیید و فراخوانی موج جنگ های بنیاد برانداز در ننگرهار همیشه بهار است. دانشجویان خسته، عصبانی و سرخورده، راه رفع معضل خود را درین یافته اند که بگویند: زنده باد خلافت اسلامی، زنده باد طالبان، زنده باد داعش.
ازین قرار، اعتبار دانشگاه- پوهنتون ننگرهار، از نظر احترام به برنامه تحصیلی رسمی به شدت زیر سوال رفته است. درس آموزی رشته های آموزشی، یک پوششی است برای مباحث داغ کلامی و شعار پردازی های منظم در دفاع از تروریزم؛ واین نگرش سبب می شود که آسیاب جنگ های نیابتی از نوع داعشی و طالبی، بستر اصلی خود را در ننگرهار شکل بدهد؛ چنان که چنین امری محقق شده است.
گزارش های منتشر ناشده حاکی اند که مرکز آموزش عالی مشرقی از مدت ها پیش، سنگر فکری و سیاسی حزب اسلامی و طالب ( دررقابت با یکدیگر) بود؛ اما از چندی به این سو، عامل سومی (داعش) بر حریم رقابتی پدیدار شده است. طالب نیازی به سرباز گیری تازه در پوهنتون ننگرهار ندارد اما وسوسۀ داعش  ممکن است اختلافات و انشقاق های جنگی میان محصلان به وجود بیاورد. 
دولت دوسره و خالی از مغز «وحدت ملی» کاملاً در برابر نیازهای قانونی محصلان بی تفاوت است. مقامات خائن محلی، حتی کوچکترین خدمات لازم را برای آن ها ارائه نمی کنند. شعارهای داعش و طالب، حاصل کارِ خیانت های حکومت کابل است.