-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱۹, سه‌شنبه

جنگ داخلی طالب، راه را به داعش صاف می کند.نبرد ذات البینی بین دسته های متخاصم گروه طالبان درجنوب تشدید شده است. به نظر میرسد که این جنگ می تواند درسراسر ولایاتی که طالبان درآن جبهه و تشکیلاتی دارند؛ سرایت کند. این وضعیت یک نتیجه را به دست میدهد که راه برای قدرت گیری گروه داعش بیش از گذشته صاف شده است. طالب دیگر به عنوان یک گروه واحد وجود ندارد و گروه یک پارچه درمیدان جنگ فقط داعش است.
اختلافات درونی گروهء طالبان بیشتر از هر زمان دیگر حالا اوج گرفته است. شدت این اختلافات زمانی به وضاحت بیشتر دیده شد که ملا محمد رسول، یکی از قوماندانان طالبان روز شنبه در تجمع بزرگ هوخواهانش، ملا اختر محمد منصور را به قتل ملا عمر و وابسته گی به ادارهء استخبارات پاکستان متهم کرد.