-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۹, دوشنبه

امریکا از برنامه تروریستی در کابل خبر دارد؟

 این چنین هشدار مبهم و پیشاپیش، یگانه نتیجه یی که دارد، افزایش شک وتردید ونفرت علیه امریکا است.


سفارت امریکا، هشدار میدهد که کابل تا 48 ساعت آینده شاهد یک رویداد بزرگ تروریستی خواهد بود.
نکته یی را که مقام ارشد ابر قدرت حاضر در افغانستان با چنین صراحت میگوید، یک سوال کلان در ذهن مردم میزاید:
 پس شما از همه چیز آگاه هستید!؟
یک فرد عادی را اگر وظیفه بدهید که در مورد چیزی به مردم اعلام خطر کند و یا خطر را با شایعه در ذهنیت ها چاق کند، این چنین خودش را لو نمیدهد. عجیب است. ساده ترین ذهنیت با شنیدن این اعلامیه میگوید: درست است. همه چیز با اشتراک شما در پاکستان پلانیزه شده و مارکیتنگ آن را سفارت شما برعهده گرفته است. کدام تعبیر دیگری صائب به نظر نمی رسد.
امریکا خودش مردم را هشدار میدهد. رویداد بزرگ یعنی یک گروه تروریست، حمام خون راه می اندازند؛ یعنی همان رویدادی که امریکا برای مبارزه با آن درین جا جا خوش کرده.

 حالا که موضوع چنین است، معلوم است که سازمان اطلاعاتی امریکا از تمام جزئیات «رویداد بزرگ» پیشاپیش مطلع است و به جای آن که خطرناک را نابود کند، با اعلام خطر، مردم را شکنجه روانی میدهد.  با رسانه یی کردن این خبر مرگبار، در واقع، ترس و شایعه به طور برنامه ریزی شده، همرسانی می شود. 
درین اختلال آفرینی چیزهایی هست که به زودی رؤیت خود را نشان خواهد داد؛ اما عواقب آن به زیان امریکا و مصالح افغانستان خواهد بود. من که سال ها با خبر نویسی سروکارم بوده وهست، این ادبیات خبری در نظرم کودکانه می آید.