-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۲۶, سه‌شنبه

داعش؛ یک بز، چهل قلندر

داعش یک نام فرضی است، محور روسیه و محور امریکا کم کم به سیم آخر میزنند.


    سازمان اطلاعات روسیه درگرماگرم تب و تاب رهبران غرب در حمایت از فرانسه و تاکید یکسره کردن کار خلافت اسلامی ( داعش) اعلام کرد که نگونساری طیاره ایرباس روسیه در صحرای سینا در نتیجه یک عملیه تروریستی صورت گرفته و روسیه آماده انتقام گیری است. این اعلامیه رسمی به امریکا وفرانسه تذکر می دهد که مأموریت درهم کوبی داعش، استحقاق روسیه است!
درپاریس فرانسوا نولان درد خودش را می نالد و حدیث انتقام و سرکوب داعش سر داده است. رئیس جمهور فرانسه خواستار ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه تروریزم شد. وی فراموش کرده است که چنین ائتلافی 15 سال پیش به رهبری امریکا تشکیل شده و تا کنون سه کشور ( عراق، افغانستان و سوریه) به ویرانه مبدل شده؛ مگر کدام کسی سرکوب نشده است.

بازیگر جدید ( روسیه) ائتلاف دیگری را رهبری می کند و بدین وسیله انحصار ادعا ها برای سرکوب تروریزم را ختم شده اعلام کرده است. پوتین به نحوی میگوید که شما کسی را سرکوب نکردید، چون نمی خواهید کسانی را که هم تمویل وتجهیز می کنید؛ و هم با اش میجنگید؛ دل تان نمیخواهد که نابود شود. 
غرب از یک سو، ایران و  روسیه از سوی دیگر، ظاهراً برضد داعش و تروریزم؛ اما در واقعیت امر، برای تنگ کردن استراتیژیکی فضای حیاتی یکدیگر به شدت مشغول اند. زمانی که در میدانگاه سوریه جنگی بزرگ با بهانه های کوچک، شروع شود، تنها پدیده غیرحاضر، همانا داعش خواهد بود. حاضران صحنه، هواپیما های غول پیکر، کاروان تابوت ها، بم های دارای قابلیت کشتار جمعی و دریای خون خواهند بود.  اکنون برای فرانسه و غرب، داعش اسم مستعار هدف های فرضی و روسیه و ایران، نام های اصلی اند و برای روسیه و ایران، چین، داعش سایه یی از امریکا و غرب است. آن ها روی آینده یی ترسناک حساب باز کرده اند و شرایطی را پیش بینی می کنند تا مجبور شوند به جای سایه، صاحب سایه را مورد حمله قرار دهند. این که پوتین مدعی است که داعش از سوی چهل مرجع تمویل می شود، در واقع یک جنگی را اعلام می کند که شروعش می تواند به شوخی باشد و پایانش تراژدی تمدن های کرده زمین.