-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۱, یکشنبه

ایران، درتدارک یک «حزب الله» درافغانستان

نیشنل انترست


نشریهء نیشنل انترست در شمارهء اخیر خود یک موضوع دیگر را عنوان قرار داده است که آنهم به افغانستان ارتباط می‌گیرد.

نشریه در مطلبی تحت عنوان عساکر اجیر افغان و پاکستانی در ایران مطلبی را به نشر رسانده است. در مطلب آمده است که ایران از مهاجرین افغان سوء استفاده کرده و با تهدید و تطمیع آنها را به جنگ سوریه می‌فرستد.

به نوشته نشریه تعداد جنگجویان اجیر افغان و پاکستانی در سوریه و عراق که بر علیه گروه داعش هم می‌جنگند دو برابر افرادی می‌باشند که از امریکا و اروپا به این جنگ فرستاده شده اند. 

به نوشته نیشنل انترست تعداد مهاجرین شیعه افغان که به این جنگ می‌روند خیلی زیاد می‌باشند و ایران در آینده هم برای آنها پلان دارد، زیرا وقتی که این افراد دوباره از جنگ بر می‌گردند ایران می‌خواهد طوری دیگری از آنها استفاده کند.

به نوشته نشریه، ایران در تلاش گسترش نفوذ خود در منطقه می‌باشد و از این طریق می‌‎خواهد یک گروه را در منطقه تشکیل بدهد تا از منافع ایران حمایت کند.

از سوی دیگر برگشت این افراد به افغانستان می‌تواند در برابر تهدید که ایران از حضور قوای امریکا در افغانستان حس می کند، یک نوع مقاومت بشمار برود.

به نوشته نشریه با بیرون شدن قوای امریکا از افغانستان ایران می‌خواهد با تشکیل یک قوه مانند حزب الله در افغانستان خالیگاه قدرت را پُر کند و نفوذ خود را در این کشور گسترش بدهد.