-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۰, پنجشنبه

2016 برای غرب، سال «بد» خواهد بود.

تجربۀ سال بد برای امریکا وغرب، آوردگاه افغانستان است.


روزنامه انگلیسی گاردین نگاشته است که سال 2015 «سال بد» به افغانستان و دکترغنی بود. اکنون تصویر تیره تر سال 2016 پیشاپیش در برابر ما قرار دارد. افغانستان در شرایط ویژه تاریخی (بی حکومتی) قرار دارد و ماشین جنگ «اعلام ناشدۀ» پاکستان، به کمک امریکا وعربستان، آزاردهنده تر از گذشته میغرد.

 سال 2015 درعین حالی که سال اوج جنگ نیابتی و بازگشت دادن نوستالژیک به نقش «شمشیراسلامی» بود، نیمه دوم آن، سال پیروزی استراتیژیک روسیه، ایران وهند در تمامی محاذات اطلاعاتی، اقتصادی و جنگ فراگیر در جهان اسلام بود.

این بار، سرمایه گزاری روی شمشیر زنگ خوردۀ دوران بربریت و تکیه عملیاتی روی تکه پاره های منسوخ تاریخ و جغرافیای عرب، با ظهور قدرت های آسیایی، به بن بست خورد و همان نتیجه درخشانی را که زمانی، از سرمایه گزاری روی گروه های «مجاهدین» و «طالبان» حاصل آمده بود؛ به بار نیاورد.  افشای رمز عبور هویت و «پروگرام» آخرین نسل اسلام گرایان عاشق شمشیر و برده گی (داعش) موج خیزی های خون در سال 2016 را از نخستین ساعات طلوع سال جدید، نوید می دهد.
داعش، درسال 2016 چندین کشور را به خون غرقه خواهد کرد؛ اما این داستان، برای عربستان، پاکستان وامریکا پایانی بس غم انگیز و انباشته از ندامت را رقم خواهد زد.
احساس من این است که سال 2016 سال بیداری پر و اکنش و دادخواهی در جامعه افغانستان خواهد بود. شاید هنوز زمینه هایی برای بهره برداری از مجبوریت های مردم ما وجود داشته باشد؛ اما هیچ نیرویی در جهان، توان بازستانی یا مدیریت قهقرایی آگاهی و درک عمومی مردم را نخواهد داشت. افغانستان در فاجعه بارترین موقعیت های جنگ و گروگان گیری تاریخی، از واقعیت خویش به عنوان مجموعه اجتماعات سخت سر، دارای تاریخ کهن و زنده، دفاع کرده است.
سال 2016 بازهم مسیر نا کوبیدۀ دشوارترین آزمون ها برای افغانستان خواهد بود. همه میدانیم که کشور ما توان در رفتن از بار سنگین قدرت های منطقه و جهان را ندارد؛ اما توان خنثی کردن پروگرام چند ملیتی را دارد. سال 2015 سال فراموشی افغانستان از سوی امریکا وغرب، به نفع پاکستان بود. سال 2016 سال شدید ترین تقابل تاریخی افکار عمومی مردم، با امریکا، ناتو و پاکستان خواهد بود.
امید واریم سال پیش رو، سال پخته گی سیاسی برای سیاستگران افغانستان، ختم مداخله «برخی حلقات» بی خبر از دنیا درحکومت و خارج از حکومت کابل در امور داخلی پاکستان، ختم یاوه سرایی ها در باره «دیورند» و پایان مصادرۀ غیرعادلانه افغانستان دربرابر پاکستان باشد.