-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۲۲, یکشنبه

تکرار فکاهی قرن ۲۰ در قرن ۲۱؟!

از نکته یابی جالب جناب لعل زاد


حدود چهل سال قبل این داستان در بین مردم ما مشهور بود که: در زمان صدارت داود خان یک فروند طیاره پاکستانی بر حریم هوایی افغانستان پرواز/تجاوز کرده بود… مسولین این موضوع را برای داود خان تلگرام میدهند… سردار صاحب هم پس از دو ماه امر می فرمایند که بالای طیاره فیر صورت گیرد و فورا سقوط داده شود…
حال هم تکرار همان حادثه در قرن ۲۱ است: به جناب وزیر صاحب ترانسپورت وظیفه داده می شود که اموال طیاره را ضبط کند، آنهم پس از آنکه طیاره به شارجه رسیده است…
فکاهی دوم: ما موترهای مودل ۲۰۱۶ را تا هنوز در لندن نداریم (یعنی هنوز تولید نشده)، ولی این مودل ها از شارجه به هرات انتقال داده می شوند… نمی دانند که چه می گویند؟