-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۱۹, پنجشنبه

گزنده ترین فرستۀ هفته

از قلم فردوس «کاوش»
اشاره: من کسانی را می بینم که بیست یا بیست وپنج سال درغرب زنده گی کرده اند، اما خوی وفرهنگ شان همان خوی وفرهنگ طویله است. برخی آدم ها به شکل تکان دهنده یی درمسیر منفی رانده می شوند.


طرف رفته امریکا پزشکی خوانده و شهروندی گرفته، بعد آمدہ کابل نامزد شدہ ودختربیچارہ رامحجبه ساخته، آن هم به سبک سلفی ها. حالاپنچ بار در روز ازنماز ودعای نامزدش از راه دور وبه وسیله ی گوشی هوشمند نظارت می کند. گذشته از این ها از نامزدش خواسته برای نابودی پیروان ادیان دیگر دعا کند. حالا دونالد ترامپ چه ملامت است.