-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آذر ۱۱, چهارشنبه

درافغانستان چه کسی شکست خورده است؟

تئاتر رسانه یی ناتو در افغانستان
مردم باید منتظر پی آمدِ انکشافات تعیین کننده در محور عراق و شام باشند.


ینس ستولتنبرگ دبیرکل ناتو در یک نشست خبری دیروزگفت:

"اول، این که ناتو حضور خود را در کابل و برخی دیگر از مناطق افغانستان در طول سال ۲۰۱۶ حفظ خواهد کرد. یعنی تقریباً ۱۲ هزار نیرو همچنان حضور خواهند داشت. دوم، در مورد کار مشترک با جامعه جهانی برای ادامه تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پس از سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفته شد که بیشتر در مورد آن در نشست سال آینده در وارسا صحبت خواهیم کرد. سوم، در مورد تقویت مشارکت پایدار نیز توافق شد، می خواهیم برنامه ملکی را پس از مأموریت حمایت قاطع در افغانستان داشته باشیم."

وی گفت:

" با وجود چالش های که با آن رو به رو بوده‌ایم، افغانستان بیش از آن چی توقع میرفت، دست آورد داشته است. با به پایان رسیدن سال سرنوشت ساز، ما با اعتماد هر بیشتر گفته می‌توانیم که دشمن مشترک ما از لحاظ روانی شکست خورده است. من مطمئن هستم که با تدوام کمک های متحدان ناتو و شرکای آن، افغانستان به عنوان یک کشور با ثبات، مرفه و دیموکراتیک به گونۀ پیوسته رشد خواهد کرد."