-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۵, شنبه

تشویش راحیل شریف از ائتلاف شمال

اشاره: سفر راحیل شریف بی نتیجه است.


خالد منیر کارشناس امور نظامی پاکستان در مورد اهمیت بازدید لوی درستیز اردوی پاکستان از کابل به رادیو آزادی گفت، این سفر به خاطر بسیار با اهمیت است که اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان نقش عمده دارد.

وی گفت:

"آنها می توانند طالبان را به دور میز مذاکره بیآورند، اما پیش از آن موضوعاتی موجود اند تا روی آن بحث شود. مثلاً برخورد آنها با قانون اساسی چگونه خواهد بود؟ و ایتلاف شمال را که شدیداً مخالف طالبان هستند، چگونه راضی ساخته خواهند شد؟ این ها مسایلِ مهم اند که باید روی آن کار صورت گیرد."

نصرالله ستانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغانستان به این باور است که به سفر جنرال راحیل شریف پس از کنفرانس قلب آسیا در باره افغانستان، باید به احتیاط نگاه کرد.

وی افزود:

"پاکستان همواره چنین حرکاتی را بعد از کنفرانس ها و نشست های بین المللی انجام می دهد و فقط می خواهد که هم دولت افغانستان را فریب بدهد و هم جامعه بین المللی را . بناءً من فکر می کنم که تا نتایج ملموس و عملی چنین سفر ها را مردم افغانستان نه بینند، اعتماد کردن به آن به جز از یک عمل سمبولیک چیزی دیگر نخواهد بود."

هر چند، خالد منیر کارشناس نظامی پاکستان معتقد است که تنها پاکستان می تواند به حیث حمایت کننده روند صلح افغانستان نقش بازی کند و فیصلهء اساسی به دست افغانان است، اما نصرالله ستانکزی می گوید که کلید جنگ و صلح افغانستان بدست اردوی پاکستان است.

تبصره: اولاً با پیوستن احتمالی طالب به دولت کابل برای رضایت پاکستان، ثبات درافغانستان ضمانت نمی شود. جنگ افغانستان، جنگ چندین کشور علیه چندین کشور است که پاکستان یک ضلع آن حساب می شود. دوم، هرنوع عقب نشینی از احکام قانون اساسی، برای راضی کردن طالب، اعلان یک جنگ تازه علیه منافع حیاتی افغانستان است. سوم، معامله بین پاکستان و ائتلاف شمال بر سرطالب، هرگز به معنای تأمین صلح و ساختن یک نظام پایدار نیست. طالب وضدطالب، بیان یک آینده واقعی وتفسیر بلامنازع ثبات در کشور نیست. راه اساسی شاید در استقرار تدریجی پایگاه های مشترک اقتصاد منطقه یی در خاک افغانستان است.