-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۲, چهارشنبه

یک انگلیس: ما هنوز هم پند نمی گیریم!

اندپندنت
دایین می گوید، کمپاین افغانستان کمتر تمویل، کمتر تعریف و کمتر حمایت شده است


روزنامهء اندپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیرش مطلبی را در مورد اعزام دوبارهء نیروهای بریتانوی به هلمند به هدف نجات ولسوالی سنگین به نشر رسانیده است.

به نوشته مقاله، نیروهای بریتانوی بار دیگر در هلمند مستقر شده اند تا قوای محلی را در جنگ ولسوالی سنگین بعد از آن کمک کنند که اکثر نقاط این ولسوالی به دست طالبان افتاد.

گزارش های هم وجود دارند که نیروهای خاص بریتانوی برای باز پس گیری ولسوالی سنگین در کنار نیروهای افغان می جنگند.

به نوشته روزنامه، اکثر بخش های سنگین از سوی طالبان گرفته شده است و نیروهای افغان تنها در چند بخش محدود در محاصره قرار دارند. 

اندپندنت می نویسد، سنگین دشوار ترین بخش کمپاین بریتانیا در افغانستان بود که در آن ۱۰۶ نیروی بریتانوی بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ کشته شدند.

مادر یکی از عساکر بریتانوی که پسرش در ولسوالی سنگین شدیداً زخمی شده بود می گوید، خبر سقوط ولسوالی سنگین خشم شدیدی را در وی برانگیخته است.

دایین دیرنی مادر بین پارکینسن عسکر بریتانوی که هر دو پایش را در سال ۲۰۰۶ در ولسوالی سنگین از دست داده و صدمهء مغزی نیز دیده بود می گوید، از حیف شدن حیات پسرش احساس مایوسی می کند.

او می گوید: "متأسفم که ما هنوز هم پند نمی گیریم."

دایین می گوید، کمپاین افغانستان کمتر تمویل، کمتر تعریف و کمتر حمایت شده است.